Home > Organizacje > Projekty Solidarności

PROJEKTY SOLIDARNOŚCI

Pomysły na inicjatywy lokalne – dla kogo?
Rola organizacji w Projekcie Solidarności.

Strona Główna > Organizacje > Projekty Solidarności

PROJEKTY SOLIDARNOŚCI

Pomysły na inicjatywy lokalne – dla kogo? Rola organizacji w Projekcie Solidarności.

Projekty Solidarności są jednym z trzech filarów Europejskiego Korpusu Solidarności. Jeśli dostrzegacie potrzebę współdziałania z mieszkańcami gminy lub dzielnicy, w której realizujecie swoje projekty bądź z seniorami z sąsiadującego domu dziennego pobytu lub przedstawicielami władz samorządowych – Projekty Solidarności otwierają możliwość takiej współpracy. Wasza organizacja może włączyć się w działania lokalne dzięki nowej inicjatywie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Projekty Solidarności skierowane są do przedstawicieli lokalnych społeczności, którzy chcą zmienić otaczające ich środowisko. Organizacja może włączyć się w działanie zaplanowane przez grupę minimum pięciu osób, które w otaczającym środowisku dostrzegają problem i maja pomysł, by go rozwiązać. Jako organizacja reprezentujecie tę grupę i pełnicie funkcję wspierającą – swoim doświadczeniem pomagacie mniej doświadczonym działaczom zrealizować ich projekt.

Rola organizacji w Projektach Solidarności nie sprowadza się jedynie do kwestii administracyjnych. Możecie również zainspirować ludzi do współdziałania i pokazać lokalnej społeczności, na czym polegają Projekty Solidarności. Jeśli widzicie potrzebę zmian, zaangażujcie w działania lokalnych liderów i aktywistów, uczniów szkół, a także przedstawicieli miejscowych władz – zróbcie wspólnie coś dla siebie!

Korzyści

poszerzenie obszaru działań organizacji

włączenie w działania organizacji przedstawicieli lokalnej społeczności

zdobycie nowych współpracowników

otwarcie się na problemy najbliższych społeczności

poznanie perspektywy i potrzeb mieszkańca gminy, dzielnicy, miasta

włączenie się w proces polepszania życia w otaczającej przestrzeni

realizacja pomysłów na zmiany w środowisku zamieszkania

aktywne włączenie młodzieży w życie lokalnej społeczności

współpraca młodzieży i mieszkańców

rozwiązanie lokalnych problemów przy wspólnej pracy wszystkich mieszkańców

budowa nowych, lokalnych partnerstw

zaktywizowanie młodzieży z mniejszymi szansami

diagnozowanie i rozwiązywanie lokalnych problemów

podniesienie poziomu zaangażowania społecznego młodzieży

Obszary działania

aktywizacja społeczności lokalnej

promowanie zaangażowania społecznego

promowanie zdrowego trybu życia

ekologia

praca z dziećmi

praca z młodzieżą

praca z seniorami

wspieranie działalności organizacji pozarządowych

praca z mniejszościami

promowanie innych kultur i idei europejskich

działania solidarność

praca ze zwierzętami

Dofinansowanie

Dofinansowanie Projektów Solidarności w ramach programu Europejski Korpus Solidarności obejmuje trzy następujące kategorie budżetowe:

zarządzanie projektem – koszty związane z zarządzaniem projektem i wdrażaniem kolejnych etapów działań projektowych (np. przygotowania, realizacja działań, ewaluacja, kontynuacja i upowszechnianie rezultatów projektu)

koszty coachingu – koszty zatrudnienia do projektu osoby pełniącej rolę coacha

koszty nadzwyczajne – koszty związane z uczestnictwem w projekcie młodych osób z mniejszymi szansami

KROK PO KROKU

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czym są Projekty Solidarności?

Są to projekty przygotowane, realizowane i koordynowane samodzielnie przez grupę młodych ludzi z myślą o społeczności lokalnej, w której żyją. Takie działania umożliwiają młodzieży aktywne włączenie się w życie społeczności lokalnej, wykorzystanie swoich pomysłów, a także szukanie własnych, samodzielnych sposobów rozwiązywania lokalnych problemów.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski Projektów Solidarności dostępne są online na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home

Organizacja wspierająca składa wniosek w imieniu grupy inicjatywnej (minimum 5 osób)- wszystkie podstawowe informacje dotyczące Projektów Solidarności zawarte są w Przewodniku po programie „Europejski Korpus Solidarności” na rok 2018 (zakładka Repozytorium).

PRZEJDŹ DO SEKCJI


PRZEJDŹ DO SEKCJI


ZAREJESTRUJ SIĘ

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera oraz akceptuję treść klauzuli RODO.

FreshMail.pl