Home > Organizacje > Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Czym jest Europejski Korpus Solidarności?
Cele i rodzaje działań. Ważne informacje dla organizacji realizujących projekty.

Strona Główna > Organizacje > Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

Czym jest Europejski Korpus Solidarności? Cele i rodzaje działań.

Ważne informacje dla organizacji realizujących projekty.

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Komisji Europejskiej. Program skierowany jest do organizacji, instytucji i firm, które mogą ubiegać się o dofinansowanie miejsc pracy wolontariuszy, pracowników i stażystów. Założenia programu skupione są wokół działań solidarnościowych. Celem programu jest umożliwienie organizacjom działającym w sektorze solidarnościowym współpracy z młodymi, zaangażowanymi ludźmi, którzy chcą zaangażować się w prace wolontariacką, odbyć staż lub okres pracy za granicą. W ramach Programu dofinansowywane są również działania realizowane na poziomie krajowym.

W ramach Europejskiego Korpusu Solidarności organizacje, instytucje i firmy mogą realizować różne działania. Pierwszym z nich są Projekty Wolontariatu, które pozwalają organizacji pozarządowej zaprosić do współpracy wolontariuszy z kraju lub z zagranicy. W ramach Staży i miejsc pracy organizacje i firmy działające w sektorze solidarnościowym mogą gościć stażystę lub pracownika polskiego lub zagranicznego. Natomiast Projekty Solidarności pozwalają na realizację lokalnych inicjatyw we współpracy z różnego typu placówkami, organizacjami i władzami samorządowymi.

Szczegółowe opisy poszczególnych rodzajów działań i ich typy znaleźć można w kolejnych zakładkach. Na stronie znajdują się także informacje dotyczące obszarów tematycznych możliwego zaangażowania, zasad finansowania oraz współpracy partnerskiej.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czym jest Europejski Korpus Solidarności?

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Unii Europejskiej. Umożliwia on młodym ludziom udział w projektach z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego, które przynoszą korzyści społecznościom w całej Europie.

Powołanie Korpusu zapowiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w dorocznym orędziu o stanie Unii Europejskiej, które wygłosił we wrześniu 2016 r. Oficjalna inauguracja Korpusu odbyła się w grudniu 2016 r.

Po zarejestrowaniu się w systemie uczestnicy mogą zostać wybrani do udziału w różnego rodzaju projektach. Projekty te są realizowane przez organizacje, które zostały zweryfikowane i upoważnione do prowadzenia działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Źródło: https://europa.eu/youth/solidarity/faq_pl

Jakiego rodzaju organizacje mogą realizować projekty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności?

Przy realizacji projektów Europejski Korpus Solidarności współpracuje z wieloma różnymi organizacjami, m.in. organizacjami rządowymi, gminami, organizacjami pozarządowymi i firmami. Mogą one być różnej wielkości – od dużych przedsiębiorstw międzynarodowych po małe organizacje pozarządowe współpracujące ze społecznościami lokalnymi. Organizacje te muszą realizować działania solidarnościowe.

Źródło: https://europa.eu/youth/solidarity/faq_pl

Jak organizacje mogą ubiegać się o możliwość realizacji projektu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności?

Przez cały rok Komisja Europejska będzie publikować wezwania do składania propozycji dotyczących różnego rodzaju projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekty te muszą być zgodne z misją i zasadami Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wszystkie organizacje będą poddawane kontroli, aby uzyskać upoważnienie do prowadzenia projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, jeszcze zanim będą mogły przeszukiwać bazę danych w celu naboru uczestników do swoich projektów. Organizacje muszą także przestrzegać zapisów Karty Europejskiego Korpusu Solidarności.

Informacje Komisji Europejskiej na temat Europejskiego Korpusu Solidarności będą zamieszczane w odpowiednich serwisach społecznościowych i specjalistycznych publikacjach oraz na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności.

PRZEJDŹ DO SEKCJI


PRZEJDŹ DO SEKCJI


FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera oraz akceptuję treść klauzuli RODO.

FreshMail.pl