Strona Główna > Konkurs > Konkurs wniosków

KONKURS WNIOSKÓW

Strona Główna > Konkurs > Konkurs wniosków

KONKURS WNIOSKÓW

 

Każda organizacja publiczna lub prywatna z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która posiada Znak Jakości lub Akredytację Erasmus+, może złożyć wniosek o dofinansowanie Projektów Wolontariatu oraz Staży i Miejsc Pracy.

Ponadto grupy młodych ludzi zarejestrowanych w Europejskim Portalu Korpusu Solidarności mogą ubiegać się o dofinansowanie Projektu Solidarności za pośrednictwem organizacji wspierającej.

UWAGA! Organizacje składające wnioski o dofinansowanie Projektów Solidarności nie muszą posiadać Znaku Jakości.

Formularze wniosków 2019

Formularze wniosków o dofinansowanie obowiązujące w konkursie 2019 mają formę formularza online (web-eForm). Formularze dostępne są na stronie Komisji Europejskiej: https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią Przewodnika po Europejskim Korpusie Solidarności

UWAGA! Aby uzyskać dostęp do wniosków, konieczne jest posiadanie konta w systemie EU_Login. Użytkownicy, którzy nie posiadają konta, muszą je założyć zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się tutaj. Użytkownicy posiadający konto nie rejestrują się ponownie.


ALTERNATYWNA PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU

W Europejskim Korpusie Solidarności zastosowanie ma alternatywna procedura złożenia wniosku stosowana w Programie Erasmus+.

W przypadku problemów/braku możliwości złożenia wniosku z przyczyn technicznych (błąd formularza ERR-01), prosimy o wysłanie – w ciągu 2 godzin od upłynięcia godziny oficjalnego terminu składania wniosków – wiadomości e-mail na adres eks@frse.org.pl. Do maila musi być dołączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej (.pdf) oraz wszystkie załączniki, które chcą Państwo wysłać. Obowiązkowo należy również dołączyć „zrzut ekranu” (print screen) potwierdzający, że złożenie wniosku online w terminie było niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania

pobierz dokument

Termin składania wniosków 2019

Projekty Wolontariatu [ESC 11], Staże i miejsca pracy [ESC 21], Projekty Solidarności [ESC 31]

  • UWAGA ZMIANA TERMINU! 13 lutego 2019, do godz. 12.00 (czasu brukselskiego)
  • 30 kwietnia 2019, do godz. 12.00 (czasu brukselskiego)
  • 1 października 2019, do godz. 12.00 (czasu brukselskiego)
  • Znak Jakości [ESC 52] – wnioski o przyznanie Znaku Jakości można składać na bieżąco

PRZEJDŹ DO SEKCJI


PRZEJDŹ DO SEKCJI


ZAPISZ SIĘ

DO NEWSLETTERA

ZAPISZ SIĘ

DO NEWSLETTERA

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera oraz akceptuję treść klauzuli RODO.

FreshMail.pl