dodano: 04-01-2018

Projekty Solidarności!


Tworzenie siedlisk dla ptaków zaliczanych do ginących gatunków, budowa bud dla psów mieszkających w przepełnionych schroniskach, organizacja warsztatów archeologicznych lub zjazdów członków klubów astronomicznych – to tylko przykłady projektów, na które można uzyskać dofinansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekty Solidarności to jedyna inicjatywa nowego programu Komisji Europejskiej, której istotą jest realizacja projektów na poziomie lokalnym.

Pomysły na Projekty Solidarności składać mogą zarówno ci, którzy realizowali podobne przedsięwzięcia w ramach Inicjatyw Młodzieżowych do 2013 roku (w programie Młodzież w działaniu), jak i ci, którzy debiutują w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności w 2019 roku przeprowadzi trzy rundy naboru wniosków  do Projektów Solidarności (7 lutego, 30 kwietnia i 1 października). Można ubiegać się o środki na realizację lokalnych pomysłów. Wnioskodawcy na swoje projekty mogą otrzymać nawet 500 euro miesięcznie i wsparcie specjalisty, który pomoże w osiągnięciu zamierzonego celu.

Przepis na sukces Projektu Solidarności? Uczestnicy projektu pt. „Ścieżka Geologiczna”, którzy stworzyli m.in. ścieżki edukacyjne w jednym z parków krajobrazowych proponują takie proporcje składników: „Na sukces projektu składają się: w 50% ludzie, w 30% kosztorys, w 15% harmonogram, w 5% szczęście. Starajcie się jak najstaranniej dobierać osoby, z którymi będziecie realizować projekty”[1].

Istotą Projektów Solidarności jest działanie na rzecz innych. Aby rozpocząć działanie należy zebrać grupę – minimum 5 osób w wieku od 18 do 30 roku życia. Osoby te wspólnie przygotowują i opracowują pomysł, w jaki sposób ożywić mieszkańców lokalnej społeczności, ułatwić im życie, włączyć się czynnie w działania np. proekologiczne lub zrobić coś na rzecz wspólnoty, w której funkcjonują na co dzień. I co najważniejsze – projekt powinien być silnie związany z potrzebami lokalnej społeczności.

Efektywność Projektów Solidarności nie musi sprowadzać do rzeczy policzalnych i możliwych do sklasyfikowania za pomocą znanych nam skal. Wyjaśniali to członkowie Młodzieżowego Klubu Europejskiego w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP: „Członkowie Kółka uwielbiają grać – na scenie nieprofesjonalnie występują już od kilku lat, biorąc udział w imprezach szkolnych i lokalnych. Pomyśleliśmy, że możemy stworzyć coś swojego – śmieszny młodzieżowy kabaret i przedstawić go w różnych miejscach, tam gdzie ludziom potrzeba dużo śmiechu. Uznaliśmy, że najwięcej radości potrzeba małym dzieciom z domu dziecka i osobom starszym z domu pomocy. I właśnie do tych osób kierowaliśmy nasze przedstawienie”[2].

Na realizacje Projektów Solidarności można uzyskać dofinansowanie nawet na 12 miesięcy. Do grupy pięciorga młodych ludzi może dołączyć coach, który będzie specjalistą w tematyce realizowanego projektu. To osoba, która wskaże lub podpowie uczestnikom, w jaki sposób prawidłowo zrealizować zaplanowane działania, jak je ulepszyć i sprofilować tak, by osiągnąć jak najlepsze efekty, z których lokalna społeczność skorzysta.

W czasie planowania działań nie można jednak zapominać o racjonalnie sporządzonym budżecie. „W czasie pisania wniosku o dofinansowanie największą uwagę trzeba poświęcić budżetowi projektu – podpowiada Adam Dzierzgwa, który razem z dziećmi z niepełnosprawnościami otworzył pracownię garncarską – Ważne jest, aby dokładnie zaplanować poszczególne wydatki, co niweluje konieczność późniejszych zmian. Oczywiście drobne korekty są nieuniknione”[3].

Dofinansowanie Projektów Solidarności zakłada wsparcie nawet do 500 euro miesięcznie  na przygotowanie i przeprowadzenie zaplanowanych działań. Ważne jednak, by pracę grupy zaplanować szczegółowo już na etapie wnioskowania o fundusze i dokładnie ją opisać we wniosku. Warto także pamiętać o osobach z mniejszymi szansami – wszelkie wydatki związane z włączeniem do działań takiej młodzieży będą finansowane w 100%.

Końcowe rezultaty projektu niosą coś, czego nie uda się osiągnąć samodzielnie, siedząc przed telewizorem lub komputerem. Po pierwsze, korzyści dla lokalnej społeczności; po drugie, zdobycie doświadczenia organizacyjnego, uwrażliwienie na pracę dla innych, a także nowe znajomości i kontakty; po trzecie, satysfakcję z działania solidarnościowego na rzecz innych. Warto mieć w pamięci słowa Matyldy Pachowicz, współtwórczyni warsztatów fotograficznych dla osób z niepełnosprawnościami: „Zrealizowany projekt udowodnił, że warto ponieść ryzyko i podjąć próby realizacji nawet najbardziej »nierealnych« pomysłów, gdyż mogą być one początkiem niesamowitej przygody”[4].

Czekamy na wasze inicjatywy! Najbliższy termin składania wniosków już 7 lutego. Nie ma czasu do stracenia!

Więcej informacji o Projektach Solidarności

Formularze wniosków


[1] Grupa nieformalna Geolodzy, Ścieżka geologiczna [w:] Zrobić coś – coś zmienić. 58 pomysłów na Inicjatywy Młodzieżowe, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, s. 115, zob.: http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/442/impuls_zrobic_cos_cos_zmienic_58_pomyslow_na_inicj_14844.pdf

[2] Tamże, s. 117.

[3] Tamże, s. 126.

[4] Tamże, s, 131.

ZAPISZ SIĘ

DO NEWSLETTERA

ZAPISZ SIĘ

DO NEWSLETTERA

FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera oraz akceptuję treść klauzuli RODO.

FreshMail.pl