Aktualność

treść strony

EKS-misja - szkolenie dla pracowników młodzieżowych

Pracujesz na co dzień z młodzieżą? Chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej na temat motywowania młodych do działania i wspierania ich w samodzielnej realizacji lokalnych inicjatyw? Serdecznie zapraszamy na szkolenie „EKS-misja” przygotowane dla pracowników młodzieżowych, podczas którego podpowiemy, jakie możliwości projektowe stwarza Europejski Korpus Solidarności.

  • autor: Magda Szykor

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „EKS-misja”, które ma na celu wsparcie pracowników młodzieżowych w pracy z młodymi ludźmi podczas realizacji lokalnych inicjatyw oraz wprowadzenie w założenia Projektów Solidarności.

Nasze szkolenie kierujemy do:

  • osób wspierających działania młodzieżowe,
  • osób pracujących z młodzieżą, z osobami ze specjalnymi potrzebami i mniejszymi szansami,
  • pracowników organizacji wspierających grupy inicjatywne w Projektach Solidarności,
  • osób pełniących rolę coachów w Projektach Solidarności.

Szkolenie ma za zadanie:

  • przekazanie wiedzy i rozwój kluczowych umiejętności przydatnych na poszczególnych etapach realizacji projektu w pracy z grupą młodzieży,
  • wzrost świadomości na temat własnych zasobów u osób uczestniczących oraz budowanie w nich poczucia sprawczości,
  • wyposażenie osób uczestniczących w narzędzia służące do efektywnego motywowania i wspierania młodzieży w pracy projektowej,
  • budowę sieci kontaktów, umożliwiających wymianę dobrych praktyk i pomysłów na lokalne działania,
  • zwiększenie motywacji do działania w środowisku lokalnym i realizowania Projektów Solidarności ramach EKS.

 

Spotkanie odbędzie się w Warszawie w dniach 23-24 sierpnia 2021 r. i zostanie poprowadzone przez dwoje doświadczonych trenerów.

Dokładną lokalizację, w której odbędzie się szkolenie, przekażemy wraz z potwierdzeniem uczestnictwa.

Koszty zakwaterowania, wyżywienia i materiałów szkoleniowych ponosi Narodowa Agencja.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu, prosimy o uzupełnienie ankiety zgłoszeniowej:
https://szkolenieeksmisja.webankieta.pl/

Na zgłoszenia czekamy do 09.08.2021.
Po zakwalifikowaniu otrzymają Państwo dokładny plan szkolenia oraz wskazówki dotyczące technicznej strony spotkania.

W razie pytań prosimy o kontakt.

Do zobaczenia!