Zobacz, co u nas nowego

treść strony

SALTO Awards 2021

Jeśli uważacie, że Wasz projekt zaktywizował społeczność lokalną lub dzięki niemu udało się zaangażować mieszkańców Waszego miasta, gminy lub wsi do działania na rzecz innych – zgłoście go do konkursu SALTO Awards 2021.

  • SALTO Awards 2021

Konkurs jest międzynarodowym, ogólnoeuropejskim wyzwaniem dla wszystkich realizatorów projektów programu Europejski Korpus Solidarności i programu Erasmus+. Twórcy i realizatorzy mają możliwość zgłosić swój projekt samodzielnie. Może to być Projekt Wolontariat lub Projekt Solidarności realizowany w latach 2018-2020. Nominowany projekt musi być zakończony do października 2021 r.

 

Zgłoszony projekt należy wpisać w jedną z pięciu kategorii: transformacja cyfrowa; środowisko i działania na rzecz klimatu; umiejętność korzystania z mediów i informacji; solidarność i wolontariat oraz ostatnia kategoria – zaangażowanie młodzieży w procesy demokratyczne. Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów  znajduje się na stronie internetowej konkursu.

https://saltoawards.eu/

Projekty można zgłaszać do 30 września 2021 r.