Aktualność

treść strony

Warsztaty ID Talks - Mental Health & Wellbeing

ID Talks to seria warsztatów online trwających do 90 minut każdy, z inspirującymi prelegentami, spostrzeżeniami prowokującymi do myślenia, dyskusjami w małych grupach oraz sesjami pytań i odpowiedzi.

Jesienna edycja warsztatów odbędzie się pod hasłem "Discovering Mental Health Practices". 

Zdrowie psychiczne i dobrostan młodych ludzi są podstawowymi europejskimi celami w działaniach oraz elementami strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2019-2027. Strategia ta ma na celu poprawę dobrostanu psychicznego i zakończenie stygmatyzacji kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym, promując w ten sposób włączenie społeczne wszystkich młodych ludzi. Niemniej jednak znaczna i rosnąca liczba młodych ludzi w całej Europie wyraża zaniepokojenie kwestiami zdrowia psychicznego, takimi jak wysoki poziom stresu, lęk, depresja i inne choroby psychiczne wśród rówieśników. Młodzi ludzie powołują się na ogromną presję społeczną, z jaką mają obecnie do czynienia, i wyrażają potrzebę lepszej opieki nad zdrowiem psychicznym młodzieży.

Podczas warsztatów ID Talks wspólnie będziemy odkrywać różne praktyki i podejścia do zdrowia psychicznego i dobrostanu młodych ludzi jako przykłady wysokiej jakości pracy z młodzieżą.

Zarejestruj się tutaj i weź udział w 5 spotkaniach - rozpoczynają się zawsze o 13:00:

  • 13 września - ID Talks: Participation and Mental Health - How can you address young people’s mental health and well-being through participatory and democratic approaches? Having a role and being part of something bigger is good for your well-being. But how do you increase transparency about mental health and mental illness prevention at municipal level? Join us to discover a few simple yet effective solutions that have the potential to inspire policy change. Guest speaker: Martine Antonsen, Mental Health Youth, Norway
  • 27 września - ID Talks: Movement and Mental HealthCan physical leisure-time activities help young people to take care of their body and mind? Movement and dance have clear benefits your mental health and well-being. So how can youth workers incorporate movement and dance in their daily work or in their international projects? Let’s walk the talk and do something physical that can be easily replicable in your work as well. Guest speakers: Jagoda Idzik & Izabela Bejm, Sempre a Frente Foundation, Poland
  • 11 październik - ID Talks: Peers and Mental Health - Peer-to-peer work is nothing new: it is successfully used both in formal and non-formal education settings. But how can peer support improve young people's mental health and well-being? How does this peer-to-peer magic work in practice? How can you address bullying and do information and prevention work through this approach? And, last but not least, what is the role of you(th workers) in this process? Learn about the power of peer support and its positive impact on young people’s lives. Guest speaker: Inge Esselen, Peer Support Vlaanderen, Belgium 
  • 25 października - ID Talks: Art-Story and Mental Health - How can creative processes give young people a way to talk about difficult issues? Visual arts and storytelling help to name, explain and accept feelings and understand why they surface. Through objects and metaphors it is easier to communicate about mental health concepts. So what potential does storytelling have for your youth groups? If you ever found it challenging to express your thoughts and emotions verbally, join us to discover the alternatives. Guest speaker: Laura Mellanen, visual art practitioner, Finland
  • 8 listopada - ID Talks: Solutions and Mental Health - When tackling the topic of mental health and well-being, we mostly focus on the shortcoming and barriers, offering external support. But it is even more important to focus on talents, inner resources and giving perspectives. So how do you build resilience and support young people’s well-being using a solution-focus approach? To change (y)our perspectives, let’s shift the focus and talk about young people’s strengths. Guest speaker: Lize Abrahams, Arktos, Belgium 

 

ID Talks to przestrzeń do:

- dyskusji i refleksji nad różnymi zjawiskami i praktykami,

- poddania próbie naszych własnych, społecznych i organizacyjnych postaw, przekonań i systemów,

- podnoszenia świadomości i normalizowania koncepcji zdrowia psychicznego jako pozytywnego zasobu,

- odkrycia drogi rozwoju umiejętności i kompetencji w zakresie zdrowia psychicznego wśród osób pracujących z młodzieżą i ogólnie w organizacjach pracujących z młodzieżą.

 

Dla kogo są warsztaty? 

Dla osób pracujących z młodzieżą, liderów młodzieżowych, koordynatorów projektów, mentorów, a także wszyscy zainteresowanych pracą z młodzieżą oraz tematami integracji i różnorodności.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

 

Więcej informacji o ID Talks (aktualnych i minionych) znajdziecie na stronie SALTO-YOUTH.NET