Zobacz, co u nas nowego

treść strony

Wyraź swoją opinię! Ankieta na temat Europejskiego Korpusu Solidarności

Komisja Europejska rozpoczęła szerokie konsultacje społeczne na temat programu. 

Swoją opinię mogą wyrazić zarówno przedstawicielki i przedstawiciele organizacji, jak i młode osoby biorące udział w projektach.

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić KWESTIONARIUSZ ONLINE.
Celem konsultacji jest zbadanie, czy program Europejski Korpus Solidarności:
  • skutecznie spełnia oczekiwania i realizuje założone cele;
  • jest efektywny pod względem opłacalności i proporcjonalności rzeczywistych kosztów do korzyści;
  • jest istotny z punktu widzenia bieżących i pojawiających się potrzeb;
  • jest spójny zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym (z innymi programami UE i umowami międzynarodowymi);
  • wnosi unijną wartość dodaną, tj. przynosi rezultaty wykraczające poza to, co zostałoby osiągnięte przez państwa członkowskie działające samodzielnie.

Celem konsultacji jest zatem zebranie informacji, informacji zwrotnych, pozyskanie wyników, wiedzy eksperckiej, porad, uwag, opinii itp. wszystkich zainteresowanych stron w celu wypracowania wyważonego i opartego na dowodach osądu o tym, na ile dobrze funkcjonuje przedmiotowy program.

Konsultacje społeczne trwają do 5 lutego 2024 r. Ankietę można wypełnić w jednym z 24 języków UE.