Strona Główna > Konkurs > Wyniki konkursu

WYNIKI KONKURSU

Strona Główna > Konkurs > Wyniki konkursu

WYNIKI KONKURSU

Wyniki konkursu wniosków złożonych do Polskiej Nardowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wyniki konkursu 2019: konkurs 30.04.2019

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2019 r.

Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 30 kwietnia 2019r.  Decyzje w sprawie wniosków zostały podjęte na posiedzeniu Zarządu FRSE dnia 18 lipca 2019 r.
Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu wniosków wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny zostaną wysłane w najbliższym czasie drogą e-mailową, na adresy przedstawicieli prawnych wnioskodawców podane we wnioskach o dofinansowanie.

Projekty wolontariatu [ESC11] PDF

Partnerstwa na rzecz Wolontariatu – Umowy Roczne [ESC13] PDF

Projekty Solidarności [ESC31] PDF

Projekty Staży i Miejsc Pracy [ESC21] PDF


Procedura odwoławcza:

pobierz dokument

Wyniki konkursu 2019: konkurs 13.02.2019

Termin składania wniosków: 13 lutego 2019 r.

Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 13 lutego 2019r.  Decyzje w sprawie wniosków zostały podjęte na posiedzeniu Zarządu FRSE dnia 23 kwietnia 2019 r.
Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu wniosków wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny zostaną wysłane w najbliższym czasie drogą e-mailową, na adresy przedstawicieli prawnych wnioskodawców podane we wnioskach o dofinansowanie.

Projekty wolontariatu [ESC11] PDF

Projekty Solidarności [ESC31] PDF


Procedura odwoławcza:

W Europejskim Korpusie Solidarności zastosowanie ma procedura odwoławcza stosowana w Programie Erasmus+

pobierz dokument

Wyniki konkursu 2018: konkurs 16.10.2018

Termin składania wniosków: 16 października 2018 r.

Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 16 października 2018 r.  Decyzje w sprawie wniosków zostały podjęte na posiedzeniu Zarządu FRSE dnia 20 grudnia 2018 r. Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu wniosków wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny zostaną wysłane w najbliższym czasie  drogą e-mailową, na adresy przedstawicieli prawnych organizacji wnioskodawców podane we wnioskach o dofinansowanie.

Projekty wolontariatu [ESC11] PDF

Projekty Partnerstwa na rzecz Wolontariatu – umowa ramowa [ESC12] PDF

Projekty Partnerstwa na rzecz Wolontariatu – konkurs roczny [ESC13] PDF

Staże i miejsca pracy [ESC21] PDF

Projekty Solidarności [ESC31] PDF


Procedura odwoławcza:

W Europejskim Korpusie Solidarności zastosowanie ma procedura odwoławcza stosowana w Programie Erasmus+

pobierz dokument

PRZEJDŹ DO SEKCJI


PRZEJDŹ DO SEKCJI


FreshMail.pl
 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera oraz akceptuję treść klauzuli RODO.

FreshMail.pl