Aktualność

treść strony

Akademia koordynatorów i koordynatorek Projektów Wolontariatu - edycja 2022

Akademia Koordynatorek i Koordynatorów jest praktycznym procesem rozwojowym dla osób koordynujących projekty wolontariatu międzynarodowego.

  • autor: EKS

Uczestnictwo w Akademii umożliwia rozwój i zdobycie wiedzy i kompetencji, które przyczynią się do podniesienia jakości pracy z wolontariuszami i wolontariuszkami oraz sprawniejszego zarządzania projektami wolontariatu. Jest to także przestrzeń do wymiany doświadczeń w grupie osób pracujących na rzecz zmiany w środowisku lokalnym oraz wspierania solidarności międzynarodowej.

Program Akademii zawiera zagadnienia dotyczące:

  • rozwijania kompetencji międzykulturowych i umiejętności adaptacji do zmieniających się kontekstów kulturowych,
  • budowania relacji w zespole, w tym także z organizacjami partnerskimi oraz narzędzi do zarządzania konfliktem i przeciwdziałania dyskryminacji,
  • dobrostanu i wellbeing w tym w szczególności prewencja wypalenia zawodowego,
  • zarządzanie projektem, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania strategicznego i aspektów związanych z cyfryzacją i zrównoważonym rozwojem,
  • aspektów solidarnościowych projektów oraz łączenia płaszczyzny pracy międzynarodowej z praca lokalną,
  • wspierania siebie i innych w refleksji nad procesem uczenia się.

Szczegółowe informacje w zaproszeniu.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod linkiem: https://ak.webankieta.pl/

Termin zgłoszeń: 15 grudnia 2021, g. 23.59