treść strony

Europejski Korpus Solidarności jest nową inicjatywą Komisji Europejskiej

Program umożliwia młodzieży w wieku od 18 do 30 lat rozwijanie zainteresowań, włączenie się w działania na rzecz innych, a także na postawianie pierwszych kroków na drodze kariery zawodowej. Założenia programu skupione są wokół działań solidarnościowych. Celem programu jest włączenie młodzieży w projekty, które promują wartości europejskie, demokrację, obywatelska postawę i solidarność społeczną.

Dowiedz się o naszych systemach

 • Erasmus+ and European Solidarity Corps platform (Single Entry Point)

  Erasmus+ and European Solidarity Corps platform (Single Entry Point) to platforma, która umożliwia dostęp do wielu narzędzi związanych z zarządzaniem projektami w ramach programów Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności.

  W ramach platformy, można w łatwy sposób:

  • wyszukać organizacje uczestniczące w programie
  • zarejestrować nową organizację
  • złożyć wniosek o dofinansowanie lub akredytację
  • zarządzać projektami

  Dostęp do platformy przez EU LOGIN.

  Link do platformy

  Instrukcja obsługi platformy

   

 • System Administracji i Wsparcia (PASS)

  Zgodnie z zapisami umowy finansowej (I.9.3), wszyscy beneficjenci realizujący projekty wolontariatu (ESC11, ESC13) oraz projekty staży i miejsc pracy (ESC21) przy rekrutacji uczestników są zobowiązani do korzystania z Portalu Europejskiego Korpusu Solidarności, poprzez wysłanie propozycji udziału za pośrednictwem „Systemu Administracji i Wsparcia” (PASS).

  Link do platformy.

  Instrukcja użytkowania platformy jest dostępna tutaj.

  Więcej informacji znajdziecie tutaj.

 • Beneficiary Module

  Beneficiary Module jest nowym narzędziem (zastąpił Mobility Tool+), które pomaga zarządzać projektami i przygotowywać raporty projektów mobilności w ramach programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

  Beneficjenci Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności mają obowiązek używania systemu Beneficiary Module do bieżącej obsługi projektów, aktualizowania informacji na temat mobilności, budżetu i innych danych projektu.

  Link do platformy

  Instrukcja obsługi platformy

  W przypadku problemów z funkcjonowaniem systemu, prosimy o kontakt z opiekunem projektu w Narodowej Agencji.

 • Mobility Tool+

  Tylko dla akcji typu: Projekty Wolontariatu [ESC11, ESC13], Staże i miejsca pracy [ESC21], Projekty Solidarności [ESC31] 2018-2020

  Mobility Tool+ (MT+) to aplikacja internetowa przeznaczona dla beneficjentów programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. Pozwala ona zarządzać danymi dotyczącymi realizowanych projektów oraz składać raporty końcowe. Umowy na realizację projektów obligują beneficjentów programu do regularnego uzupełniania danych w Mobility Tool+.

  Właścicielem i głównym administratorem aplikacji internetowej jest Dyrekcja Generalna Wydział Edukacja i Kultura (DG EAC).

  Ogólna Instrukcja obsługi systemu znajduje się tutaj: Mobility Tool+ Przewodnik dla Beneficjentów programu Europejskiego Korpusu Solidarności

 • OnLine FRSE

  System OnLine FRSE to platforma, na której znajdują się wszystkie dokumenty projektowe, w tym:

  • umowa finansowa,
  • karta zmian,
  • aneks,
  • potwierdzenie otrzymania środków finansowych.

  Na tej platformie należy również złożyć raport przejściowy z realizacji projektu (jeżeli posiadają Państwo stosowny zapis w umowie finansowej).

  Raport postępu/przejściowy dostępny jest w systemie Dokumentów Online, w teczce projektu. Do raportu należy załączyć podpisane i zeskanowane oświadczenie oraz inne wymagane dokumenty.

 • Szkolenia dla wolontariuszy

  Organizacje mają obowiązek zarejestrować swoich wolontariuszy z projektów długoterminowych (powyżej 2 miesięcy) na następujące szkolenia:

  • ON ARRIVAL (od 2 miesięcy wzwyż),
  • MID TERM (od 6 miesięcy wzwyż).

  Rejestracja odbywa się na platformie: szkolenia.eks.org.pl.

  Narodowa Agencja przygotowała krótki poradnik: "Przewodnik dla organizacji na temat szkoleń dla wolontariuszy" - zachęcamy do zapoznania się z nim. 

  W przypadku pytań lub problemów technicznych z zapisywaniem wolontariuszy, prosimy o kontakt z Lią Sayadyan-Górzańską

 • Platforma do składania wniosków o dofinansowanie oraz o Znak Jakości

 • System Rejestracji Organizacji (ORS)

  Link do platformy: System Rejestracji Organizacji - system ORS służy do rejestracji organizacji. Odnajdziesz tutaj także organizację zarejestrowaną wcześniej.

  • Tu znajdziesz "Przewodnik po Systemie Rejestracji Organizacji" – kliknij tutaj  
   • Żeby dostać się do "Przewodnika" musisz być zalogowany do Twojego konta EU Login. Jeśli nie jesteś, system poprosi Cię o zalogowanie.
   • Jeśli Twoja organizacja uczestniczyła już w jakichś działaniach w ramach Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności zarządzanych przez Narodową Agencję, nie ma potrzeby ponownej rejestracji.