Pięć kroków dla organizacji – WOLONTARIAT

treść strony
 • Krok 3

  Znak Jakości

  Złóżcie wniosek o Znak Jakości. Uzyskanie tego certyfikatu umożliwi Wam wnioskowanie o fundusze i realizację projektów oraz potwierdzi, że Wasza organizacja spełnia standardy programu.

  1. Czym jest Znak jakości? 

  • Znak Jakości to certyfikat przyznawany przez Narodową Agencję Europejskiego Korpusu Solidarności, który potwierdza, że organizacja spełnia wszelkie standardy Programu.
  • Znak Jakości potwierdza, że organizacja zapewnia młodym ludziom możliwość udziału w projektach o wysokiej jakości oraz silnym wymiarze solidarnościowym, w zgodzie z wartościami i celami Europejskiego Korpusu  Solidarności.
  • Każda organizacja, instytucja, firma, która chce zaangażować się w Projekty Wolontariatu, musi posiadać Znak Jakości. Obowiązek ten nie dotyczy organizacji, które chcą wspierać młodych ludzi w realizacji Projektów Solidarności.
  • Przed złożeniem wniosku o przyznanie Znaku Jakości należy zapoznać się z “Przewodnikiem po Europejskim Korpusie Solidarności” oraz dokumentem InfoKIT.

   

  2. Jakie typy Znaku Jakości wyróżniamy? 

  Projekty Wolontariatu dają młodym ludziom możliwość pracy wolontariackiej w kraju lub za granicą. Zadania wolontariuszy wykonywane w projektach odpowiadają na ważne potrzeby społeczne i przyczyniają się do wzmacniania społeczności lokalnych i jednocześnie umożliwiają wolontariuszom zdobycie:

  • praktycznego doświadczenia,
  • kompetencji,
  • rozwoju osobistego, społecznego, obywatelskiego oraz zawodowego.

  Każda organizacja, która chce zaangażować się w Projekty Wolontariatu, musi posiadać Znak Jakości. W zależności od typu działań, w jakie organizacja chce się zaangażować i roli w projekcie, może wystąpić o różne typy Znaku Jakości.

   

  Organizacja wspierająca

  Rolą organizacji wspierającej jest przede wszystkim koordynowanie całego procesu związanego z realizacją projektu wolontariatu, m.in.:

  • zarządzanie projektem,
  • koordynowanie partnerów projektu,
  • zapewnienie szkoleń i niezbędnego wsparcia wolontariuszom,
  • przeprowadzenie ewaluacji projektu oraz zadbanie o rozpowszechnianie rezultatów projektu,
  • wsparcie wolontariusza przed wyjazdem i po jego powrocie z wolontariatu.

   

  Organizacja goszcząca

  Rolą organizacji goszczącej jest przede wszystkim zapewnienie pracy wolontariuszowi i zadbanie o odpowiednie warunki oraz narzędzia do jej wykonania.

  Organizacja może łączyć role organizacji wspierającej i goszczącej.

   

  Znak Jakości dla organizacji aplikujących

  Uzyskanie Znaku Jakości dla wnioskodawców jest wymagane, jeśli organizacja chce samodzielnie ubiegać się o środki na realizację projektów wolontariatu.

  Aby uzyskać ten typ Znaku Jakości, organizacja będzie musiała określić:

  • długoterminowe cele w odniesieniu do przyszłych działań projektowych Europejskiego Korpusu Solidarności,
  • oczekiwane korzyści, a także plan zarządzania projektami.

   

  Przyznanie Znaku Jakości dla organizacji aplikujących potwierdza, że ​​dana organizacja opracowała odpowiednie i skuteczne mechanizmy koordynowania i wdrażania wysokiej jakości projektów.

   

  3. Jak złożyć wniosek o Znak Jakości?

  Krok nr 1: Zapoznaj się z „Przewodnikiem po Programie”

  • Bardzo prosimy o zapoznanie się z „Przewodnikiem po Europejskim Korpusie Solidarności” przed przystąpieniem do wypełniania wniosku o Znak Jakości.
  • W części „Przewodnika” dotyczącej Znaku Jakości znajduje się szczegółowy opis zadań i obowiązków organizacji w zależności od typu Znaku Jakości oraz roli, o jakie organizacja wnioskuje.

   

  Krok nr 2: Przeczytaj nasz poradnik „Pierwsze kroki w EKS”

  Pierwsze kroki w EKS” to poradnik dla organizacji, który pomoże w uzyskaniu Znaku Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności.

   

  „Poradnik” został podzielony na dwie części.

  Część pierwsza obejmuje:

  • wyjaśnienie podstawowych terminów,
  • instrukcję do systemów i platformy online do składania wniosków o Znak Jakości i fundusze,
  • praktyczne informacje dotyczące wypełniania wniosku o Znak Jakości.

   

  Część druga obejmuje:

  • pomocne praktyki i propozycje rozwiązań dotyczące m.in.: rekrutacji, wsparcia językowego, bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem, organizacji pracy i zadań uczestnika,
  • wskazówki dotyczące przygotowań przed wyjazdem, wsparcia procesu uczenia się oraz współpracy z partnerami w projekcie,
  • krótką rozmowę z ekspertką oceniającą wnioski o przyznanie Znaku Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności.

   

  Pobierz Poradnik Pierwsze kroki w EKS

   

  Kok nr 3: Wypełnij wniosek o Znak Jakości

  Wniosek o przyznanie Znaku Jakości (ESC50) znajduje się w Systemie Rejestracji Organizacji. Wybierz dolny kafelek „European Solidarity Corps”, wtedy system przeniesie Cię do dostępnych formularzy wniosków.

   

  Wniosek wypełniany jest elektronicznie.

   

  Organizacja wnioskuje o Znak Jakości dla siebie lub w imieniu organizacji, z którymi jest powiązana kapitałowo lub prawnie, a które stanowią podmioty zależne.

   

  W sytuacji, gdy organizacja wnioskuje również w imieniu podmiotów zależnych:

  • bierze na siebie odpowiedzialność za monitorowanie tych podmiotów,
  • dba o bezpieczeństwo i jakość działań przez nie oferowanych,
  • odpowiada za proces uczenia uczestników Korpusu w organizacjach zależnych.

   

  We wniosku należy dokładnie określić, jakim typem Znaku Jakości wnioskodawca jest zainteresowany oraz opisać wszelkie aspekty związane z rolą, którą chce podjąć.

   

  Wniosek o przyznanie Znaku Jakości trafia do odpowiedniej Narodowej Agencji lub Centrum Współpracy SALTO w zależności od rodzaju działań i położenia geograficznego organizacji:

   

  • Narodowa Agencja w kraju, w którym dana organizacja posiada siedzibę,
  • w przypadku organizacji z siedzibą w krajach uczestniczących w programie: polskie organizacje składają wniosek do polskiej Narodowej Agencji Europejskiego Korpusu Solidarności,
  • Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Południowo-Wschodniej - w przypadku organizacji z siedzibą w krajach Bałkanów Zachodnich,
  • Centrum Współpracy SALTO z krajami Europy Wschodniej i Kaukazu - w przypadku organizacji z siedzibą w krajach Partnerstwa Wschodniego i na terytorium Federacji Rosyjskiej uznanym prze prawo międzynarodowe,
  • Centrum Współpracy SALTO z krajami południowego regionu Morza Śródziemnego (akredytacja nieobowiązkowa w 2014r.) - w przypadku organizacji z siedzibą w krajach południowego regionu Morza Śródziemnego,
  • Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora audiowizualnego w przypadku krajowych władz publicznych i służb (np. ministerstw, krajowych instytucji użyteczności publicznej itp.), ogólnoeuropejskich sieci oraz organizacji oferujących działania prowadzone przy wsparciu programów UE innych niż Europejski Korpus Solidarności. 

   

  W przypadku wątpliwości, gdzie złożyć wniosek prosimy o kontakt.

   

  Krok nr 4: Po złożeniu wniosku

  • wniosek jest sprawdzany pod kątem formalnym i merytorycznym,
  • szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny formalnej i merytorycznej znajdują się w "Przewodniku po Europejskim Korpusie Solidarności" w sekcji Znak Jakości.
  • Narodowa Agencja ma 8 tygodni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu Znaku Jakości.

   

  Kilka ważnych informacji o Znaku Jakości:

  • przyznawany jest on na cały okres trwania Programu (2021-2027),
  • pozostaje ważny przez cały okres realizacji projektu, w który organizacja jest zaangażowana,
  • Narodowa Agencja/Agencja Wykonawcza (w zależności od tego, kto przyznał Znak Jakości) mogą prowadzić okresowe kontrole, tak aby sprawdzić, czy organizacja nadal spełnia kryteria Znaku Jakości,
  • profil każdej organizacji posiadającej Znak Jakości jest opublikowany w bazie organizacji,
  • po przyznaniu Znaku Jakości organizacja otrzymuje dostęp do bazy Europejskiego Korpusu Solidarności, w której organizacje mogą zamieszczać oferty wolontariatu oraz szukać uczestników projektu.

  WRÓĆ DO LISTY KROKÓW