treść strony
 • Krok 2

  Rejestracja organizacji

  Zalogujcie się w Systemie Rejestracji Organizacji i uzyskajcie numer identyfikacyjny OID.

   

  Ważne!

  Organizację rejestrujemy tylko raz, nawet jeśli zamierzamy wziąć udział w kilku naborach wniosków.

   

  Krok nr 1: Stwórz konto w systemie EU login

   

  Krok nr 2: Zarejestruj swoją organizację w Systemie Rejestracji Organizacji

  • Zaloguj się do Systemu Rejestracji Organizacji. Tam zarejestrujesz swoją organizację lub odnajdziesz organizację zarejestrowaną wcześniej.
  • Tu znajdziesz "Przewodnik po Systemie Rejestracji Organizacji" – kliknij tutaj  
   • Żeby dostać się do "Przewodnika" musisz być zalogowany do Twojego konta EU Login. Jeśli nie jesteś, system poprosi Cię o zalogowanie.
   • Jeśli Twoja organizacja uczestniczyła już w jakichś działaniach w ramach Erasmus+ lub Europejskiego Korpusu Solidarności zarządzanych przez Narodową Agencję, nie ma potrzeby ponownej rejestracji.

   

  Krok nr 3: Dodaj dokumenty do profilu organizacji

  Do profilu organizacji załącz niezbędną dokumentację, która potwierdzi informacje, jakie podałaś/podałeś podczas rejestracji.

  Wykaz niezbędnej dokumentacji:

  Pobierz formularz dla podmiotu prawa publicznego (PDF)

  Pobierz formularz dla podmiotu prawa prywatnego (PDF)

  Pobierz formularz informacji o koncie bankowym (PDF)

  • Inne dokumenty  – pobierz wykaz dokumentów, które instytucje są zobowiązane załączyć do Rejestru Organizacji (Komunikat NA 3-2015) (PDF)

   

  Pobrane formularze wypełnij, wydrukuj i podpisz (podpisu dokonują osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji), a następnie dołącz w formie skanu (w formacie PDF) do systemu Rejestr Organizacji na platformie Erasmus+ and European Solidarity Corps .

  Aby tego dokonać:

  1. Wejdź na platformę Erasmus+ and European Solidarity Corps
  2. W górnym menu Portalu Użytkownika najedź na pole „ORGANISATIONS” i wybierz opcję „MY ORGANISATIONS”.
  3. Znajdź swoją organizację i kliknij niebieski przycisk ze strzałką w kolumnie „Details” po prawej stronie.
  4. Przejdź do zakładki „DOCUMENTS”.
  5. Dołącz zeskanowane wersje wymaganych dokumentów swojej organizacji, klikając przycisk „Add documents”.

  Zapisz zmiany i kliknij polecenie „Update my organisation”, aby zapisać wprowadzone zmiany.


  WRÓĆ DO LISTY KROKÓW