Strona Główna > Kontakt

KONTAKT

Strona Główna > Kontakt

KONTAKT

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności

Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa

tel. +48 22 463 10 00

ZADAJ PYTANIE

Alicja Pietrzak

Dyrektor programu, Biuro Edukacji Szkolnej i Młodzieży

+48 22 4631 287

alicja.pietrzak@frse.org.pl

Agnieszka Bielska

Koordynatorka programu

+48 22 4631 423

abielska@frse.org.pl

Anna Michalak

Zespół Rozliczeń i Kontroli Finansowych

+48 22 4631 152

Melania Miksiewicz

Projekty Wolontariatu, Znak Jakości

+48 22 4631 422

mmiksiewicz@frse.org.pl

Magdalena Szykor

Projekty Wolontariatu

+48 22 46 31 429

m.szykor@frse.org.pl

Waldemar Banaszek

Projekty Staży i Miejsc Pracy, OLS

+48 22 4631 421

wbanaszek@frse.org.pl

Beata Pankowska

Projekty Solidarności

+48 22 46 31 427

b.pankowska@frse.org.pl

Kalina Strzałba-Krawczyk

Działania sieciujące, Projekty Wolontariatu

+48 22 4631 411

kstrzalba@frse.org.pl

dr Joanna Jastrzębska - Żebrowska

Projekty Solidarności

+48 22 4631 425

joanna.jastrzebska@frse.org.pl

Lia Sayadyan-Górzańska

Projekty Wolontariatu, Szkolenia dla wolontariuszy

+48 22 4631 431

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera oraz akceptuję treść klauzuli RODO.