Aktualność

treść strony

Ankieta KE na temat staży – wypełnij!

Komisja Europejska zachęca młode osoby do wypełnienia ankiety dotyczącej staży zawodowych. W badaniu można wziąć udział do 13 marca br. Zapraszamy!

  • autor: Shutterstock

Ankieta ma na celu ocenę zalecenia Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (quality framework for traineeships, QFT) – zwłaszcza efektywności działań podjętych w państwach członkowskich. Wyniki badania dadzą też odpowiedź na pytanie, czy zalecenia nie wymagają aktualizacji wobec zmieniającego się kontekstu politycznego, społecznego i gospodarczego.

Jest to okazja do podzielenia się swoimi doświadczeniami i poglądami na temat staży oraz do zabrania głosu w sprawie przyszłych działań w ramach polityki w tym obszarze. Ankieta kierowana jest do osób zarówno z doświadczeniem stażowym, jak i bez niego.

Informacje przekazywane w ankiecie pozostaną anonimowe. Można ją wypełnić do 13 marca 2022 r.

Ankieta znajduje się pod tym linkiem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/15bf4662-0944-70c9-521a-61e02ca5cdd8.

Jest dostępna w 23 językach, w tym po polsku.

Komisja Europejska informuje też, że w ramach tej samej oceny wkrótce rozpoczną się również konsultacje publiczne. Będą one skierowane do szerszego grona odbiorców i obejmą dodatkowe aspekty staży i odpowiednich polityk UE. Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach mogą skorzystać z linku na końcu ankiety.