Aktualność

treść strony

Spełniamy marzenia młodzieży

O polityce młodzieżowej w Niemczech, stosunku Niemców do mobilności międzynarodowej i narzędziach wspierających wyjazdy za granicę z Robertem Helm-Pleugerem, pracownikiem Krajowego Biura Eurodesku w Niemczech, rozmawia Wawrzyniec Pater.

  • Robert Helm-Pleuger (z lewej)

    autor: Eurodesk Brussels Link

Pamiętam, jak pewna świeżo zatrudniona osoba w jednym z Krajowych Biur Eurodesku nie mogła zrozumieć, dlaczego niektórzy pracują dla Eurodesku po kilkanaście lat. Ty jesteś w nim od 2002 r. Dlaczego?
Dla mnie Eurodesk to nie tylko aktywność zawodowa, to rodzaj postawy życiowej. Poza tym praca w Eurodesku daje nieskończenie wiele możliwości na poziomie krajowym i europejskim. Wyjeżdżasz za granicę, spotykasz się z ekspertami, piszesz teksty, wymyślasz filmiki, spoty radiowe, działasz online i offline. Szkolisz ekspertów i samą młodzież, organizujesz wydarzenia, współpracujesz z mediami. Nie znam chyba nikogo, kto miałby tak różnorodną pracę.

W Niemczech, jak w wielu europejskich krajach, istnieje ministerstwo do spraw młodzieży (a także rodziny, seniorów i kobiet). Jakie są jego priorytety, jeśli chodzi o młodych ludzi?
To nie takie proste. Owszem, mamy w Niemczech ministerstwo działające na poziomie federalnym, ale praca z młodzieżą i edukacja pozaformalna leżą przede wszystkim w kompetencjach 16 landów. Ministerstwo federalne odpowiada na przykład za ustawy regulujące ochronę młodzieży czy strategię młodzieżową, ale angażuje się też mocno we wspieranie pracy z młodzieżą na poziomie międzynarodowym. Przykładem niech będzie Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Jak postrzegana jest edukacja pozaformalna przez niemieckich pracodawców?
W swoim CV młody człowiek w Niemczech powinien wykazać się wykształceniem formalnym, doświadczeniem na rynku pracy (np. pracą wakacyjną, praktyką, szkoleniami zawodowymi) oraz regularną pracą w charakterze wolontariusza lub wolontariatem długoterminowym. Edukacja międzykulturowa i uczenie się języków za granicą postrzegane są przez pracodawców jako ważne doświadczenie życiowe.

Pomówmy o wolontariacie, który, mam wrażenie, jest w Niemczech bardzo popularny wśród młodzieży. Ile macie programów wolontariackich?
W uproszczeniu: w Niemczech działają programy krajowe, takie jak Wolontarystyczny Rok Socjalny, Wolontarystyczny Rok Ekologiczny i Wolontariat Federalny dla osób do 27. roku życia. Młodzi Niemcy mogą uczestniczyć też w programach międzynarodowych: Europejskim Korpusie Solidarności, Weltwärts – wolontariacie, którego celem jest rozwój młodych uczestników, Kulturweit – wolontariacie kulturowym oraz Międzynarodowym Wolontariacie Młodzieżowym. Te programy prowadzą ministerstwa federalne. Mamy też wiele programów finansujących międzynarodową pracę z młodzieżą w Niemczech. Do tego dochodzą inicjatywy prowadzone przez fundacje prywatne, podobne do biur współpracy polsko-niemieckiej.

Nie wspomniałeś jeszcze o programach finansujących przyjazdy młodych obcokrajowców do Niemiec. W bazie Eurodesk Polska mamy takie programy, jak: International Bauorden, Action Reconciliation, Service for Peace, Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners, Internationale Jugendgemeinschaftsdienste. Oferują przyjeżdżającym bardzo dobre warunki, niekiedy lepsze niż Europejski Korpus Solidarności.
Wymieniłeś organizacje pozarządowe, które odgrywają bardzo ważną rolę w krzewieniu międzynarodowej pracy z młodzieżą i pracy na rzecz pokoju w Niemczech. Jest ich oczywiście znacznie więcej.

Dlaczego mobilność jest tak ważna w socjalizacji młodych Niemców?
Najważniejszy czynnik związany jest z historycznym dziedzictwem Niemiec. Wielu Niemców ma przekonanie, że ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie pokoju w zjednoczonej Europie. Pracę z młodzieżą w wymiarze międzynarodowym Niemcy postrzegają jako działanie na rzecz pokoju w naszym społeczeństwie, jako element walki z rasizmem i ksenofobią.

Przy takim podejściu musi być ogrom pracy informacyjnej. Czy Eurodesk w Niemczech jest najważniejszą strukturą stworzoną do tego celu?
W roku 2019 niemiecka sieć Eurodesku miała ponad 70 tys. indywidualnych kontaktów z młodymi ludźmi. Nasz portal Rausvonzuhaus.de, poświęcony mobilności, liczył ponad 4,6 mln odsłon. Władze z uznaniem odnoszą się do zadań, które realizujemy.

Wspomniałeś o portalu Rausvonzuhaus. Znajduje się na nim platforma z ofertami wyjazdów typu last minute, publikowanymi przez organizacje wysyłające młodzież za granicę.
Na polskiej stronie Eurodesku tworzymy coś podobnego. W zakładce „Weź udział” można znaleźć oferty wyjazdów, projektów, szkoleń, publikowane przez Krajowe Biuro i organizacje wysyłające. Jak popularna jest niemiecka platforma?
Platforma Last Minute Offers to jeden z naszych największych sukcesów. Oferujemy młodym możliwości wyjazdu, które spełniają ich marzenia o mobilności. W ciągu roku na platformie pojawia się od 1500 do 2000 ofert projektów finansowanych przez programy mobilnościowe. Oferty w naszej bazie mają określone daty, organizację wysyłającą i goszczącą. Baza zawiera faktyczne propozycje last minute, również na projekty długoterminowe. Nawet w czasie pandemii można znaleźć działania, które zaczynają się w ciągu najbliższych czterech tygodni. Niektóre ogłoszenia są przeglądane ponad 2000 razy. Jedną ofertę ogląda średnio ok. 100 osób.

A jak COVID-19 wpłynął na działalność Eurodesku w Niemczech?
Pandemia miała gigantyczny wpływ na naszą pracę. Młodzi z rezerwą podchodzą do wyjazdów za granicę. Próbujemy ich zmotywować, uczestnicząc w europejskiej kampanii Eurodesku „Nie przestawaj marzyć – zacznij planować”. Pandemia się kiedyś skończy i młodzi będą znowu mogli bez przeszkód wyjeżdżać za granicę. A my będziemy ich informować, jakie mają możliwości.

Zdjęcie: Eurodesk Brussels Link

Pełna wersja wywiadu znajduje się na stronie www.eurodesk.pl