Zobacz, co u nas nowego

treść strony

Uczestnicy Erasmus+ i EKS z Ukrainy: dalsze wskazówki

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym komunikatem NA nt. dalszych wskazówek dotyczących zasad programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w odniesieniu do uczestników przyjeżdżających z Ukrainy.

  • autor: Shutterstock

Wytyczne NA obejmują następujące zagadnienia:

1. Wyjątki dotyczące wsparcia dla osób dotkniętych wojną w Ukrainie (mające nadal zastosowanie do projektów w ramach zaproszeń do składania wniosków z lat 2022 i 2023).
2. Kwalifikowalność uczestników z Ukrainy w działaniach TCA (Training and Cooperation Activities) w sektorach kształcenia i szkolenia. 
3. Zasady kwalifikowalności. 
4. Dopłata uzupełniająca dla uczestników (studentów i niedawnych absolwentów) o mniejszych szansach z Ukrainy w projektach mobilności w szkolnictwie wyższym.
5. Kontakty ex post z instytucjami szkolnictwa wyższego, w przypadku gdy organizacja wysyłająca nie była zaangażowana w przygotowanie mobilności. 
6. Przesunięcia budżetowe z regionu 4 do regionu 2 w ramach Akcji KA171.
7. Mobilność z udziałem uczestników nieotrzymujących dofinansowania w projektach szkolnictwa wyższego.
8. Zaangażowanie organizacji ukraińskich w Partnerstwa współpracy w ramach Akcji KA220.
9. Transgraniczni uczestnicy programu Erasmus+ w sektorze Młodzieży i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Szczegółowe wskazówki można znaleźć w załączonym komunikacie.