Zobacz, co u nas nowego

treść strony

Wojna w Ukrainie: szczegółowe wytyczne dla Erasmus+ i EKS

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym komunikatem Narodowej Agencji, który uszczegóławia wytyczne ogłoszone 28 lutego, 3 marca i 24 marca. Dotyczą one włączenia ukraińskich uczestników w działania oferowane w ramach programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

  • autor: Shutterstock

Komunikat NA z 19 kwietnia 2022 r. dotyczy następujących zagadnień:

  1. Wzmocnienie komunikacji na temat istniejących możliwości.
  2. Kolejne rundy konkursowe w programach Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności (4 maja, godz. 12:00).
  3. Szczególne, nadzwyczajne dostosowania zasad programu.
  4. Zastosowanie zasady siły wyższej.
  5. Obliczenia dotyczące limitów mobilności międzynarodowej z wykorzystaniem funduszy w projektach mobilności w sektorach Szkolnictwa wyższego, Kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz Młodzieży.
  6. Wsparcie językowe online (OLS) dla uczniów i pracowników z Ukrainy.
  7. Specjalna linia CIGNA dla wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności.

Komunikat uzupełniony jest o załącznik z jeszcze większą liczbą pomocnych wskazówek.

Jego pełną treść można pobrać poniżej.