Zobacz, co u nas nowego

treść strony

Wymagana dokumentacja oraz metodologia badania wiarygodności finansowej – uszczegółowienie (Erasmus+ i EKS)

Zapraszamy do zapoznania się z uszczegółowieniem w zakresie wymaganej dokumentacji oraz metodologią badania wiarygodności finansowej w konkursach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

  • autor: Shutterstock

W załączonym poniżej komunikacie opisujemy takie kwestie, jak:

1. Kogo nie dotyczy wymóg złożenia dokumentacji do badania wiarygodności finansowej?

2. Dokumentacja wymagana na etapie składania wniosku.

3. Forma dokumentacji.

4. Metodologia badania wiarygodności finansowej:

  • Ocena wskaźnikowa.
  • Finansowa ocena ryzyka.
  • Ustanawianie zabezpieczenia należytego wykonania przez wnioskodawcę umowy na dofinansowania projektu.
  • Odstępstwa od pozytywnej oceny zdolności finansowej organizacji uzyskanej na podstawie wytycznych KE.
  • Dodatkowe ustalenia dotyczące szkolnictwa wyższego.