Aktualność

treść strony

Zaproszenie do składania wniosków w 2022 roku

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na 2022 r.

  • autor: KE

Europejski Korpus Solidarności (EKS) to program dla młodych ludzi i organizacji, którzy chcą się włączyć w działania solidarnościowe w różnych obszarach – od pomocy pokrzywdzonym przez działania na rzecz zdrowia i środowiska, aż do pomocy humanitarnej w całej UE i poza nią. Program daje młodym ludziom możliwość zaangażowania się oraz zdobycia bezcennego doświadczenia i rozwinięcia nowych umiejętności.

EKS skierowany jest do osób w wieku od 18 do 30 lat w odniesieniu do działań solidarnościowych, oraz w wieku od 18 do 35 lat w przypadku działań związanych z pomocą humanitarną. Organizacje, które chcą włączyć wolontariuszy w swoje działania lub wesprzeć lokalne działania grup młodych ludzi, mogą ubiegać się o dofinasowanie projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Wcześniej jednak organizacje te muszą uzyskać Znak Jakości EKS (tylko w przypadku projektów wolontariatu). Na poziomie krajowym programem zarządza Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, natomiast na poziomie centralnym – Komisja Europejska.

W 2022 roku planowane są następujące konkursy wniosków:

Projekty Solidarności:

  • 23.02.2022 r. godz. 12:00
  • 4.05.2022 r. godz. 12:00 (runda fakultatywna)
  • 4.10.2022 r. godz. 12:00

Projekty Wolontariatu:

  • 23.02.2022 r. godz. 12:00
  • 4.10.2022 r. godz. 12:00 (runda fakultatywna)

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem po programie.