Aktualność

treść strony

Zmiana adresu strony kursu wymiany InforEuro

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

  • autor: Shutterstock

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż uległ zmianie adres strony internetowej Komisji Europejskiej zawierający miesięczne kursy wymiany ustalone przez Komisję (InforEuro), wskazany w umowach o udzielenie dotacji.

Nowy adres strony internetowej to: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en.