treść strony
 • Europejski Korpus Solidarności

wróc do poprzedniej strony

Środa, 4 PAŹ 2023

ARCHIWUM | Projekty Solidarności - nabór wniosków 2023, Runda 3

logo erasmus+

Cel i forma:

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Formularze wniosków o dofinansowanie obowiązujące w konkursie 2023 mają formę formularza online (web-eForm). Na platformie Erasmus+ and European Solidarity Corps należy wybrać dolny kafelek „European Solidarity Corps”, wtedy system automatycznie przeniesie do dostępnych formularzy wniosków.

  Oficjalne zaproszenie do składania wniosków zostało opublikowane na stronie KE.

  UWAGA! Aby uzyskać dostęp do wniosków, konieczne jest posiadanie konta w systemie EU_Login. Użytkownicy, którzy nie posiadają konta, muszą je założyć zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się tutaj. Użytkownicy posiadający konto nie rejestrują się ponownie.

  ALTERNATYWNA PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU

  W przypadku problemów ze złożeniem wniosku lub braku możliwości jego złożenia w terminie z przyczyn technicznych prosimy o wysłanie, najpóźniej w ciągu 24 godzin po oficjalnym terminie składania wniosków,  wiadomości e-mail na adres eks@frse.org.pl.

  Więcej informacji o procedurze KOMUNIKAT NARODOWEJ AGENCJI - APZW

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Twoja organizacja, jako organizacja wspierająca, składa wniosek w imieniu grupy inicjatywnej (min. 5 osób). Wszystkie podstawowe informacje dotyczące Projektów Solidarności zawarte są w “Przewodniku po programie Europejski Korpus Solidarności”.

  Lista załączników do wniosku:

  • OświadczenieDeclaration of honour – dostępne do ściągnięcia po zalogowaniu się do Portalu E+ i EKS. Oświadczenie musi być wydrukowane, podpisane przez prawnego reprezentanta, zeskanowane i załączone w systemie.
  • Pełnomocnictwo – w przypadku gdy Oświadczenie do wniosku jest podpisywane przez osoby, które nie są wskazane jako uprawnione do reprezentowania organizacji, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo:
   • Wnioskodawca może posłużyć się pełnomocnictwem udzielonym w poprzedniej edycji programu: wg wzoru FRSE lub własnego wzoru, o ile umocowanie nie zostało zawężone do konkretnego projektu, programu, itp. (tytuł projektu/rok itp.);
   • Wnioskodawca może posłużyć się pełnomocnictwem udzielonym w przyszłości: wg dotychczasowego wzoru FRSE lub wg wzoru lub wg własnego wzoru – WZÓR PEŁNOMOCNICTWA.
 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  W ramach programu otrzymacie dofinansowanie na działania w poszczególnych kategoriach budżetowych:

  • koszty związane z zarządzaniem projektem,
  • koszty zatrudnienia do projektu osoby pełniącej rolę coacha z Twojej organizacji,
  • koszty nadzwyczajne – związane z uczestnictwem w projekcie młodych osób z mniejszymi szansami.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW JUŻ MINĄŁ

4 października 2023, godz. 12:00

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
formularz online