Może Cię zainteresować

 • Europejski Korpus Solidarności

 • Nadtytuł widok szczegółowy

wróc do poprzedniej strony

Piątek, 31 GRU 2021

Znak Jakości - nabór wniosków

Cel i forma:

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Znak Jakości jest certyfikatem przyznawanym przez Narodową Agencję Europejskiego Korpusu Solidarności, który potwierdza, że organizacja uczestnicząca w projekcie EKS spełnia wszystkie standardy programu. Każda organizacja lub instytucja, która chce zaangażować się w Projekty Wolontariatu, musi posiadać Znak Jakości. Obowiązek ten nie dotyczy organizacji, które wspierają Projekty Solidarności.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Wniosek o przyznanie Znaku Jakości (ESC51) znajduje się w Systemie Rejestracji Organizacji. Należy wybrać dolny kafelek „European Solidarity Corps”, wtedy system przeniesie Cię do dostępnych formularzy wniosków. Wniosek wypełniany jest elektronicznie. Wniosek jest sprawdzony pod kątem formalnym i merytorycznym. Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny formalnej i merytorycznej znajdują się w „Przewodniku po Europejskim Korpusie Solidarności” w rozdziale „Znak Jakości”.

  Narodowa Agencja ma 8 tygodni na rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu Znaku Jakości.

 • Jak działa?

  Znak Jakości przyznawany jest na cały okres trwania Programu (2021-2027).

  Narodowa Agencja może prowadzić okresowe kontrole, tak aby sprawdzić, czy organizacja nadal spełnia kryteria Znaku Jakości. Po przyznaniu Znaku Jakości organizacja otrzymuje dostęp do bazy Europejskiego Korpusu Solidarności, w której organizacje mogą zamieszczać oferty wolontariatu oraz szukać uczestników projektu.

FORMULARZ WNIOSKU

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
formularz online

Zapoznaj się z przewodnikiem po programie!