treść strony

Współpraca z Narodową Agencją – zapisz się do newslettera dla trenerów

Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach swoich stałych działań organizuje szkolenia krajowe i międzynarodowe dla różnych grup docelowych. Do prowadzenia tych szkoleń zatrudniamy trenerów, ekspertów i facylitatorów. Jeżeli jesteś zainteresowany(-a) współpracą, zapraszamy do zapisania się na newsletter Narodowej Agencji.

Europejski Korpus Solidarności to program Komisji Europejskiej, który umożliwia działania tysięcy wolontariuszy w Europie i realizację młodzieżowych projektów lokalnych. Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności, program daje młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej wiedzy, z korzyścią zarówno dla nich, jak i dla społeczeństwa. 

Szukamy osób, które mają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń krajowych i międzynarodowych, władają językiem angielskim oraz znają tematykę związaną z: edukacją pozaformalną, wolontariatem, lokalnymi działania młodzieży, europejska polityką młodzieżową, priorytetami Europejskiego Korpusu Solidarności.

Jeżeli jesteś zainteresowana(-y) współpracą, zapraszamy do zapisania się na newsletter Narodowej Agencji (NA). Wszystkim zainteresowanym współpracą trenerom i ekspertom będziemy przekazywać informacje o otwartych naborach i aktualnie prowadzonych rekrutacjach.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA DO NEWSLETTERA DLA TRENERÓW

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: Kalina Strzałba-Krawczyk: kstrzalba@frse.org.pl