Dzieje się!

treść strony
17.10 2023
Warszawa

Coaching in Solidarity Projects

To wydarzenie poruszające tematykę coachingu młodych ludzi realizujących Projekty Solidarnościowe. Zapraszamy nie tylko osoby związane z tymi projektami, ale także pracowników młodzieżowych, mentorów wolontariuszy oraz liderów wspierających grupy młodzieży.

Coach to osoba wspierająca, która może towarzyszyć grupom młodych ludzi i wspierać ich uczestnictwo. Może także ułatwiać i wspierać jakość procesu uczenia się oraz pomagać w określaniu i dokumentowaniu efektów uczenia się na zakończeniu projektu. 

Gdzie i kiedy? 

17-20.10.2023, Warszawa 

Przyjazd uczestników przewidziany jest na 17 października 2023 r., a wyjazd 20 października 2023 r. 

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz do 3.09.2023: LINK do formularza

Cele wydarzenia: 

  • wypracowanie wspólnego rozumienia roli i znaczenia trenera w Projektach Solidarności; 

  • podkreślenie znaczenia pracy trenerów w Projektach Solidarnościowych i tego, co mogą wnieść do projektów; 

  • uzyskanie podstawowego zrozumienia procesu coachingowego; 

  • oferowanie szansy na praktykę coachingu w bezpiecznym środowisku; 

  • zbudowanie społeczności trenerów; 

  • zrozumienie idei solidarności w projektach solidarnościowych; 

  • planowanie kolejnych kroków, przenoszenie wiedzy do działań uczestników. 

Jak będziemy pracować? 

Stosując podejście edukacji poza formalnej chcemy zachęcić uczestników do dzielenia się własnymi doświadczeniami i najlepszymi praktykami oraz do ćwiczenia różnych narzędzi w bezpiecznym środowisku grupowym. Pragniemy również zaoferować przestrzeń do transferu – tworzenia planów działania, w jaki sposób nowa wiedza i umiejętności mogą zostać włączone do realiów projektowych. 

Od uczestników oczekujemy uczestniczenia w pełnym czasie trwania seminarium; biegłej znajomości języka angielskiego oraz bycia gotowym do wdrożenia coachingu w swojej codziennej praktyce. 

Kim są trenerzy? 

Agnieszka Szczepanik (PL) – coach ACC ICF, coach na szkoleniach międzynarodowych; pracuje z młodzieżą od 20 lat, z Polską Narodową Agencją współpracuje od 2007 roku. Pracę z młodzieżą zaczynała jako mentorka, następnie trenerka i koordynatorka ds. lokalne i międzynarodowe projekty w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Ukończyła Szkołę Trenerów i Coachów Biznesu oraz Akademię Profesjonalnego Coachingu oraz cykl szkoleń dla trenerów w ramach Programu Erasmus+ i Grupy Wyszehradzkiej. W oparciu o swoje doświadczenie prowadzi szkolenia dla pracowników młodzieżowych, nauczycieli „Podejście coachingowe w pracy z młodzieżą”. Jest autorką publikacji z zakresu coachingu, asertywności i edukacji międzykulturowej. Prowadzi szkolenie on-line „Sztuka zadawania pytań”. Wspiera młodych ludzi na ich drodze do spełniania marzeń. 

Bára Rodi  (CZ) – od prawie 20 lat zajmuje się szkoleniami międzynarodowymi i pracą z młodzieżą, od 2007 roku współpracuje z Narodową Agencją Republiki Czeskiej. W sezonie 2010/11 uczestniczyła w Szkoleniu Trenerów (ToT) organizowanym przez SALTO. Obecnie pracuje jako niezależny trener, facylitator i kierownik projektów w obszarze edukacji: zarówno młodzieży (poza formalnej), jak i dorosłych (również sektor korporacyjny). Jej doświadczenie w coachingu sięga dawnego programu „Młodzież w działaniu”, gdzie była w grupie trenerów Czeskiej Agencji Narodowej: wspierając młodych ludzi w pomyślnym tworzeniu i realizacji własnych lokalnych projektów opartych na społeczności. Od 3 lat prowadzi program „Coaching i Mentoring dla nauczycieli”, którego celem jest inspirowanie nauczycieli do wykorzystywania elementów coachingu w swojej pracy.