Wydarzenie

treść strony
22.09 2022
Gdańsk

EuroPeers Annual Network Meeting 2022

Europejskie spotkanie Sieci EuroPeers zgromadzi przedstawicieli EuroPeers i Narodowych Agencji z różnych krajów, dając im możliwość wymiany praktyk, inspirowania się nawzajem, tworzenia sieci kontaktów, rozwijania synergii i nowych pomysłów na projekty.

Tematem przewodnim spotkania jest: Solidarność i Synergia.

W dzisiejszych czasach bardziej niż kiedykolwiek musimy docenić i pokazać wagę Solidarności. Europejski Korpus Solidarności i program Erasmus+ kierują się podobnymi celami i wartościami, warto też skupić się i zastanowić nad możliwymi efektami synergii działań EuroPeers. 

Sieć EuroPeers to młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w programach Europejski Korpus Solidarności, Erasmus+ lub innych europejskich programach dla młodzieży i chcą podzielić się swoimi doświadczeniami z rówieśnikami. Głównym celem Sieci jest informowanie młodzieży o czekających na nich możliwościach w ramach programów oraz zachęcanie rówieśników do lokalnych aktywności. 

Kolejne międzynarodowe spotkanie Sieci odbędzie się w Gdańsku, w dniach do 22 do 25 września 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie:

http://trainings.salto-youth.net/10358

Formularz zgłoszeniowy do Sieci EuroPeers Polska: 

https://europeers.webankieta.pl/