Dzieje się!

treść strony
17.04 2024
Warszawa

Europejskie Forum Młodych Liderów 2024

Od 17 do 19 kwietnia 2024 r. w Warszawie, podczas Europejskiego Tygodnia Młodzieży, odbędzie się międzynarodowe spotkanie młodych liderów. Zainteresowani udziałem mogą przesyłać aplikacje do 17 marca.

Europejskie Forum Młodych Liderów (European Forum of Young Leaders) to międzynarodowe wydarzenie dla młodych, aktywnych ludzi, którzy chcą wymienić się doświadczeniami, a także podzielić opiniami z liderami z Polski oraz zagranicy. Organizowane jest przez SALTO Eastern Europe and Caucasus oraz Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (FRSE). Tradycyjnie skupi młodych pracowników, którzy mocno angażują się w promowanie uczestnictwa młodzieży i aktywnego obywatelstwa. Stanowi także doskonałą okazję do nawiązania kontaktów z działaczami i liderami opinii z całej Europy oraz zaprezentowania swoich działań i inicjatyw.

Forum kierowane jest przede wszystkim do młodych pracowników, liderów, menedżerów oraz kreatorów polityk młodzieżowych. W wydarzeniu wezmą udział zainteresowani z krajów Unii Europejskiej, Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich. Zgłoszenia można wysyłać do 17 marca 2024 r.

Główne cele edukacyjne Forum to:

  • zachęcanie młodych ludzi do aktywnego życia obywatelskiego, w tym głosowania w wyborach;
  • omówienie możliwości współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ na rzecz zwiększenia aktywności młodzieży;
  • fokus na tematy ważne dla młodych ludzi, w tym wspieranie udziału młodzieży w życiu demokratycznym oraz promowanie wartości europejskich;
  • odkrywanie szerokich możliwości współpracy i budowania sieci kontaktów na różnych poziomach i platformach;
  • wymiana doświadczeń pomiędzy działaczami młodzieżowymi z Polski, innych krajów Unii Europejskiej, Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich.

Więcej informacji