Wydarzenie

treść strony
07.06 2022
Warszawa

Rozgrzewka EKS

"Rozgrzewka EKS" to szkolenie wprowadzające do założeń projektów wolontariatu Europejskiego Korpusu Solidarności. Szkolenie jest skierowane do przedstawicieli i przedstawicielek instytucji/organizacji/placówek, które są zainteresowane goszczeniem lub wspieraniem wolontariuszy, a nie realizowały nigdy wcześniej projektów wolontariatu.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie „Rozgrzewka EKS”. Celem spotkania jest wsparcie organizacji zainteresowanych udziałem w projektach wolontariatu i uzyskaniem Znaku Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności.

W szczególności zapraszamy przedstawicieli organizacji i instytucji zainteresowanych samodzielną koordynacją projektów wolontariatu i pozyskiwaniem dofinansowań na ich realizację projektów jako organizacje wiodące.

Szkolenie jest skierowane do instytucji, które nie posiadają jeszcze Znaku Jakości, a są zainteresowane złożeniem wniosku o Znak Jakości oraz wniosku o dotację. W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby, które nie mają pomysłu na zaangażowanie wolontariuszy w pracę w swojej placówce, a są zmotywowane do podjęcia działań w tym kierunku.

Uczestnicy poznają możliwości, jakie daje Program w zakresie projektów wolontariatu, a także dowiedzą się, jakie kroki musi podjąć organizacja, by uzyskać dofinansowanie. Dowiedzą się również, jak z sukcesem zrealizować projekt oraz jak się do niego przygotować. Ważnym elementem szkolenia będzie praca nad wstępną koncepcją projektu oraz przygotowanie do aplikowania o Znak Jakości w charakterze organizacji wiodącej. Szkolenie zostanie poprowadzone przez dwie doświadczone trenerki: Annę-Sophię Pappai i Agnieszkę Szczepanik.

Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie w dniach 7 - 10 czerwca 2022 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 maja 2022 r.
-> REJESTRACJA

Koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz koszty materiałów szkoleniowych opłaca Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności.