Wydarzenie

treść strony
07.11 2022
Konstancin - Jeziorna

Szkolenie Mental Wellness

Problemy ze zdrowiem psychicznym wśród młodych ludzi dramatycznie wzrosły na przestrzeni ostatnich lat. Dlatego widzimy silną potrzebę zapewnienia osobom pracującym z wolontariuszami praktycznych narzędzi, które będą im towarzyszyć w budowaniu bezpiecznego środowiska, wspierającego zdrowie psychiczne podczas projektów.

Link do ankiety zgłoszeniowej: 

http://trainings.salto-youth.net/10596

Zgłoszenia przyjmujemy do 19 września 2022r.