Aktualność

treść strony

Przewodnik „Twój projekt #CommsJourney”

Zachęcamy do zajrzenia do poradnika pomagającego w promocji projektu.

Przewodnik „Twój projekt #CommsJourney” przedstawia kolejne kroki, jakie beneficjenci programu Erasmus+, programu „Kreatywna Europa” i Europejskiego Korpusu Solidarności powinni podjąć, aby zwiększyć skuteczność swoich działań komunikacyjnych.

Publikacja składa się z pięciu sekcji podzielonych na etapy ułożone w porządku chronologicznym. Każdy z etapów wyjaśniono zgodnie z metodą „co, dlaczego, jak”, która ma na celu omówienie wszystkich szczegółowych aspektów podejmowanych działań. "Co?" odnosi się do samego działania. "Dlaczego?" wyjaśnia jego znaczenie. "Jak?" określa kroki, które należy podjąć.

Przewodnik zawiera hiperłącza odsyłające do przydatnych szablonów i zewnętrznych stron internetowych, które posłużą za źródło inspiracji.

Zachęcamy do przeczytania!