Pakiet przydatnych informacji

treść strony

Europejski Korpus Solidarności jest inicjatywą Komisji Europejskiej.

Program umożliwia młodzieży w wieku od 18 do 30 lat rozwijanie zainteresowań, włączenie się w działania na rzecz innych, a także na stawianie pierwszych kroków na drodze kariery zawodowej.

Co jest celem programu?

Włączenie młodzieży w projekty, które promują wartości europejskie, demokrację, obywatelska postawę i solidarność społeczną.

Jakie działania obejmuje EKS?

Europejski Korpus Solidarności umożliwia młodym ludziom udział w dwóch różnych rodzajach działań:

 •  pierwszym z nich są Projekty Wolontariatu, które pozwalają na wyjazd zagranicę i włączenie się w działania na rzecz innych oraz w pracę organizacji pozarządowej. Projekty te można również realizować w Polsce,
 •  drugi rodzaj to Projekty Solidarności, które pozwalają na realizację lokalnych inicjatyw we współpracy z różnego typu placówkami, organizacjami i władzami samorządowymi.

Projekty Solidarności w pytaniach i odpowiedziach

 • Projekty Solidarności – co to jest?

  • Projekty Solidarności to jeden z dwóch filarów Europejskiego Korpusu Solidarności, który umożliwia realizację niewielkich projektów w Polsce na poziomie lokalnym.
  • Działania te umożliwiają młodzieży aktywne włączenie się w życie społeczności, realizację swoich pomysłów, a także szukanie własnych, samodzielnych sposobów rozwiązywania lokalnych problemów.
  • Projekty Solidarności umożliwiają działania tylko na poziomie krajowym. Mogą dotyczyć lokalnej społeczności, skupiają się na działaniach, które zaktywizują współpracę młodych ludzi z najbliższym otoczeniem. W swoje działania możecie włączyć młodzież z mniejszymi szansami.
 • Czy mogę prosić o przykłady?

  Oczywiście! Dobrym przykładem może być międzypokoleniowa impreza z udziałem seniorów z Twojej dzielnicy lub organizacja festiwalu street art-u z miejscowym ośrodkiem kultury. Właśnie tego typu  eventy możesz realizować w ramach Projektów Solidarności.

 • Jak rozpocząć starania?

  • Wystarczy, że zbierzesz grupę pięciu osób i wspólnie zastanowicie się, czego brakuje w Waszej okolicy, czego potrzebujecie oraz kogo jeszcze możecie zaangażować w realizację projektu.
  • Zarejestrujcie się w Bazie Europejskiego Korpusu Solidarności i wyznaczcie swojego lidera.
  • Zgłoście się do organizacji, która razem z wami złoży wniosek, a w czasie realizacji projektu pomoże wam w sprawach administracyjnych i ewentualnie wesprze wasze działania.
  • W czasie realizacji projektu możecie również liczyć na pomoc coacha, który pomoże wam na wszystkich etapach realizacji projektu.
 • Kto może wziąć udział w programie?

  Projekty Solidarności to działania przygotowane, realizowane i koordynowane samodzielnie przez grupę młodych ludzi między 18 a 30 rokiem życia. Z Waszego projektu mogą natomiast korzystać osoby w każdym wieku!

 • Na jakie wsparcie finansowe możemy liczyć?

  W ramach projektu możecie otrzymać fundusze na:

  • zarządzanie projektem – 595 euro na miesiąc,
  • wsparcie coacha (do 12 dni pracy) – maks. 74 euro na dzień,
  • koszty nadzwyczajne – będą rozliczne zgodnie z kosztami rzeczywistymi.