treść strony

Znajdźcie organizację wspierającą
Zgłoście się ze swoim pomysłem do organizacji działającej w Waszym środowisku. Instytucja ta razem z Wami złoży wniosek.

Najlepiej poszukacie organizacji w Waszej okolicy - być może lokalne Stowarzyszenie, Biblioteka czy Dom Kultury? Wyjaśnijcie im na czym polegają obowiązki organizacji wspierającej – umówcie się na spotkanie.