Joanna Pawłowska

treść strony

Joanna Pawłowska

12 miesięcy w Zagrzebiu

W trakcie 12-miesięcznego wolontariatu w Zagrzebiu pracowałam w organizacji Krugovi, która zajmuje się projektami edukacyjnymi oraz udziela wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Mój projekt pozwolił mi zgromadzić cenne doświadczenia poprzez tak wiele aktywności, że aż trudno wyliczyć je wszystkie, ale spróbuję 😊.

  • Wizyty domowe u osób starszych oraz cierpiących na choroby przewlekłe
  • Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży
  • Pomoc w nauce
  • Prezentacje o Polsce
  • Warsztaty przeciwdziałające przemocy w szkołach
  • Projekty związane z pomocą dla uchodźców i organizacją zbiórek
  • Zajęcia artystyczne integracji sąsiedzkiej
  • Praca w sklepie charytatywnym
  • Pisanie artykułów na bloga.

 

Nazbierało się!
Asia