treść strony

Twój projekt wolontariatu może dotyczyć różnych tematów – sam/sama wybierasz tematykę i długość projektu.

Możesz zaangażować się w działania ekologiczne, pomagać dzieciom w nauce, organizować kampanie społeczne, wspierać ruchy na rzecz praw człowieka, promować demokrację i zaangażowanie młodych ludzi w życie społeczne, aktywizować osoby starsze – możesz wszystko!

Masz do wyboru trzy opcje:

  • wolontariat indywidualny długoterminowy (trwa od 2 do 12 miesięcy) lub wolontariat indywidualny krótkoterminowy (trwa od 2 tygodni do 2 miesięcy) – nie oznacza to, że będziesz pracować sam/sama! Trafisz do projektu, w czasie którego spotkasz wolontariuszy z różnych krajów, pracujących w tej samej organizacji. Możecie zajmować się wspólnie jedną inicjatywą bądź realizować swoje indywidualne plany, wspierając się nawzajem,
  • wolontariat grupowy (trwa od 2 tygodni do 2 miesięcy) – będziesz pracować w zespole od 10 do 40 wolontariuszy pochodzących z co najmniej dwóch różnych krajów. Wyjeżdżacie wspólnie na projekt, razem będziecie realizować swoje pomysły. Dzięki udziałowi w takim projekcie zdobędziesz umiejętności pracy w zespole, nauczysz się słuchać innych i patrzeć na problem z nowych perspektyw.