O co muszę zadbać?

Hej Wolontariuszu!

Zobacz, co trzeba załatwić,
aby wyjechać

 

  • Sprawdź, czy Twój paszport lub dowód osobisty nie stracił ważności

  • Wyrób Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), jeśli masz do niej uprawnienia

  • Sprawdź informacje o swojej organizacji goszczącej, a jeśli organizacja ta gościła już wolontariuszy, to poproś o kontakt do tych osób

  • Zapoznaj się z przepisami obowiązującymi w kraju, do którego się wybierasz