treść strony

Stowarzyszenie Aktywności Przeróżnych niemarudni.pl

Niemarudni.pl to organizacja, która powstała, by wspierać działania edukacyjne, artystyczne i sportowe w środowisku dzieci, młodzieży i seniorów oraz aktywizować osoby zagrożone utratą pracy. Działa poprzez organizacje wymian młodzieżowych, akcji charytatywnych, imprez obozów i wydarzeń dla młodzieży.
  • Jak narodził się pomysł na projekt Kino Letnie w ogrodzie MDK 2?

W MDK 2 działa aktywnie Klub Młodzieżowy KOMKE, który spotyka się regularnie i planuje różne działania zarówno młodzieżowe (lokalne i międzynarodowe), jak i dla wszystkich grup mieszkańców. Ponieważ rok wcześniej zakończony został poprzedni projekt, w który się zaangażowali, czyli projektowanie i stworzenie ogrodu społecznego „Zielona przystań” w ramach Budżetu Obywatelskiego, poszukiwali pomysłu i możliwości dofinansowania działań, które pozwoliłyby zaprosić do ogrodu lokalną społeczność. Mieli też po poprzednich działaniach uszyty ogromny ekran kinowy. Połączyli zasoby, które posiadają i powstał pomysł kina w ogrodzie. Ponieważ w czasie pracy nad kształtem projektu okazało się, że do jego realizacji brakuje kompetentnych, dobrze przygotowanych osób, a sama grupa inicjatywna to za mało, postanowili zaprosić nowe młode osoby do współpracy i ukończenia kursu animatora.

  • Jakie główne wydarzenia udało się zrealizować w ramach projektu?

Główne działania w ramach projektu to: Kurs młodzieżowego animatora czasu wolnego, który pozwolił wyposażyć młodzież uczestniczącą w nim w odpowiednie kompetencje do działań animacyjnych i wolontariatu, piątkowe pokazy kinowe wraz z animacjami dla dzieci i dorosłych w ogrodzie oraz spotkania z coachem dla liderów młodzieżowych.

  • W jaki sposób wspieraliście młodzież w realizacji działań?

Byliśmy w stałym kontakcie, zbieraliśmy regularnie informacje o potrzebach i zagrożeniach. Monitorowaliśmy działania organizacyjne i służyliśmy konsultacjami, aby podtrzymać zaangażowanie i motywację. Wspieraliśmy również w bardziej prozaicznych sprawach, jak np. transport. W zasadzie grupa była bardzo sprawna i dobrze zorganizowana, liderzy byli zaangażowani, więc sami akcentowali momenty, kiedy wsparcie było im potrzebne. Bardzo cenna była możliwość pracy z coachem dla liderów projektu.

  • Co okazało się największym wyzwaniem w trakcie projektu?

Największym wyzwaniem w projekcie na pewno była pandemia. Choć idea aktywności w ogrodzie okazała się idealna na te czasy, to wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i spełnienie wymogów związanych z ograniczeniami, powodowały, że było to wyzwanie logistyczne. Musieliśmy zastanowić się nad ryzykiem i przygotować procedury bezpieczeństwa, śledziliśmy również bieżące przepisy prawa. Musieliśmy również zapewnić środki ochrony uczestnikom. Drugim dużym wyzwaniem była … tegoroczna letnia plaga komarów 😊 Dużo by opowiadać, ale daliśmy radę.

  • Do ilu odbiorców udało się dotrzeć z działaniami projektowymi?

Kurs młodzieżowych animatorów czasu wolnego ukończyło 35 osób. W pokazach kina co piątek uczestniczyło średnio 30 osób, co daje 300 uczestników w sezonie letnim.Na Facebooku nasze posty dotarły co tydzień średnio do 400 osób, co w znaczący sposób zwiększyło widoczność MDK 2 w środowisku lokalnym i przełożyło się na zainteresowanie także późniejszą ofertą nowych działań placówki.

  • Które z zorganizowanych w ramach projektu wydarzeń cieszyły się największą popularnością?

Zdecydowanie największym sukcesem były dwa elementy projektu: pierwszy to kurs młodzieżowego animatora czasu wolnego. Spodziewaliśmy się ok 15 uczestników, kurs ukończyło 35 osób, a na dodatek ich zaangażowanie było ogromne. Uczestnicy mieli wiele własnych kompetencji, którymi podzielili się podczas kursu, co wpłynęło jakość i efektywność szkolenia. Wszystkie osoby są w stałym kontakcie z MDK 2 i stale angażują się w nasze obecne działania.
Drugi element to pokaz kina letniego w ogrodzie MDK 2: pokazaliśmy film Green Book. Na pewno złożyło się na ten sukces kilka elementów – pandemia nie pozwoliła na organizowanie zbyt wielu wydarzeń publicznych, więc nasza impreza plenerowa była oczekiwana przez mieszkańców, tym bardziej, że już powoli mówiło się o kolejnej fali epidemii i możliwości kolejnych ograniczeń; tytuł filmu był atrakcyjny, więc ściągnął do nas większą niż zwykle grupę uczestników (podczas pokazów sezonowych prezentowaliśmy filmy dokumentalne HumanDoc, które mówiły o ważnych i trudnych sprawach, wymagały skupienia i zaangażowania). No i finał sam w sobie jest wydarzeniem, które zamyka pewien okres działań – nasi uczestnicy chcieli spotkać się po raz ostatni w tym sezonie przed ekranem plenerowym.

  • Co zyskaliście na współpracy z młodzieżą przy realizacji projektów?

W Młodzieżowym Domu Kultury pojawiła się nowa, zaangażowana grupa młodzieży, pojawiło się też nowe koło zainteresowań – Klub Europejski, w ramach którego młodzi ludzie zaczęli planować kolejne działania, akcje i realizować swoje pomysły: nawiązaliśmy kontakt z grupą we Francji, z którą co 2 tygodnie młodzież spotka się online i przygotowuje wniosek wymiany młodzieżowej; został napisany nowy projekt Budżetu Obywatelskiego na zagospodarowanie kolejnej przestrzeni ogrodu – wyburzenie starego budynku gospodarczego/nieużywanego garażu i stworzenie tam strefy odpoczynku, ogrodu ziołowego oraz przestrzeni do gier i zabaw plenerowych pod nazwą „Plac na glanc, czyli jak wyburzyć garaż szybko!”. Obecnie prowadzony jest nabór wolontariuszy do działań Klubu Europejskiego i współpracy przy realizacji zadań punktu Eurodesk (startują od maja 2021 z pomocą wolontariuszy EKS z Ukrainy i Hiszpanii). Jesteśmy przekonani, że działalność rozpoczęta podczas realizacji projektu „Kino letnie” dopiero się rozkręca.
Stowarzyszenie niemarudni.pl pozostaje organizacją wspierającą dla nowych grup nieformalnych grup młodzieży, które dzięki realizacji projektu „Kino letnie” nawiązały z nami kontakt. Pomagamy w przygotowaniu nowych wniosków projektowych i realizacji pomysłów kolejnych młodych ludzi. Jeden z uczestników grupy inicjatywnej naszego projektu jeszcze w czasie trwania projektu postanowił założyć własne stowarzyszenie i dzięki naszemu wsparciu obecnie już zarejestrowana w KRS grupa może formalnie realizować działania, w których czują się mocni: Zintegrowana Grupa Ratownicza "RescueTeam". W czasie projektu „kina letniego” był liderem grupy wolontariuszy zapewniającej bezpieczeństwo i pomoc przedmedyczną.

  • Czy działania projektowe wpłynęły na zmiany w waszej lokalnej społeczności?

Zdecydowanie tak. Do współpracy z MDK 2, dzięki udziałowi w wydarzeniu, dołączyli nowi partnerzy: nowe drużyny harcerskie, Spółdzielczy Dom Kultury w Piekarach Śląskich, Stowarzyszenie Szklany Mur oraz seniorzy – gracze w petanque, którzy realizują tu regularne rozgrywki w „kulki” zapraszając do nich mieszkańców. Miejsce zyskało lepszą widoczność w środowisku, zwiększyła się również liczba uczestników zajęć prowadzonych w placówce. Gośćmi wydarzeń byli młodzieżowi radni oraz radni Rady Miasta. Jest wola kontynuacji wydarzeń kina letniego, a w projekcie generalnego remontu budynku, na którym mocowaliśmy ekran, zostało zaplanowane zamontowanie nowoczesnego rozwiązania pozwalającego zamocowanie ekranu na elewacji budynku na stałe (środki na remont Młodzieżowego Domu Kultury w wysokości 5 mln złotych zostały właśnie przyznane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Stowarzyszenie niemarudni zwiększyło swój potencjał i nawiązało dzięki realizacji projektu i jego upowszechnianiu nowe kontakty z nowymi grupami młodzieży i obecnie jest na etapie wspierania nowych grup młodzieżowych w przygotowaniu projektów według ich potrzeb i pomysłów. Zyskaliśmy również nowych współpracujących z nami liderów młodzieżowych.

  • Czy jest coś, co chcielibyście przekazać organizacjom zainteresowanym włączeniem się w działalność EKS?

Każdy, kto pracuje z grupą młodzieży lub w lokalnych środowiskach, w których chciałby „obudzić” młodzież do działania i zmieniania swojej okolicy, ożywiania jej, zachęcamy do korzystania z możliwości udziału w projektach EKS, pisania wniosków i wspierania młodzieży w opisywaniu i realizowaniu marzeń. To jak metoda kuli śniegowej – kiedy raz zaczniecie, to pomysły będą rodzić się jeden za drugim, a w Waszych miejscach będzie się żyło i spędzało czas przyjemnie i pożytecznie, tworząc dobry klimat i zintegrowane społeczeństwo.

Na pytania odpowiadała: Dobrosława Egner, wiceprezes Stowarzyszenia, nauczycielka, instruktorka narciarstwa, trenerka edukacji globalnej i koordynatorka projektów. Obecnie dyrektorka Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Piekarach Śląskich