Certyfikat dla uczestników projektów EKS

treść strony

YOUTHPASS

Youthpass to narzędzie służące do dokumentowania i uznawania efektów uczenia się, a także kompetencji zdobytych w trakcie projektu. Umożliwia on zarówno młodym ludziom, jak i pracownikom młodzieżowym dokonanie refleksji i oceny własnego rozwoju podczas trwania działań projektowych.

Każda osoba, która brała udział w projektach dofinansowanych w ramach programów: Erasmus+ Młodzież i Europejski Korpus Solidarności, ma prawo otrzymać certyfikat Youthpass.

Youthpass jest częścią strategii Komisji Europejskiej, która ma na celu wsparcie społecznego uznania i rozpoznawalności rezultatów pozaformalnego uczenia się młodych ludzi. Certyfikat jest też potwierdzeniem udziału w projekcie i dokumentacją osiągnięć zdobytych w trakcie jego realizacji.

Dowiedz się, czym jest Youthpass – „Let´s talk about Youthpass” (napisy PL - jeśli napisy się nie pojawią, wystarczy na YouTubie w pasku ustawień kilknąć ikonkę „Napisy”, a pod ikonką „Ustawienia” wybrać język polski napisów)

Za wdrożenie, wygenerowanie i wystawienie certyfikatów Youthpass odpowiedzialna jest organizacja realizująca projekt.

Jak wygenerować certyfikat Youthpass? Krok po kroku

Zobacz, jak wygenerować certyfikat  „How to use the Youthpass for self-assessment of competences”

Zarejestruj się na stronie www.youthpass.eu, wprowadzając dane organizacji realizującej projekt.

  1. Wprowadź dane i uzupełnij opis projektu, uwzględniając jego kluczowe aspekty: cele, działania i ich rezultaty. Możesz również opisać krótko swoją organizację lub – w przypadku Projektów Solidarności – grupę inicjatywną projektu.
  2.  Wprowadź informacje o uczestnikach projektu. Możesz zaprosić ich do edytowania swoich certyfikatów. Uzupełnijcie pola dotyczące wykonywanych zadań i zdobytych kompetencji.
  3.  Zatwierdź certyfikaty wprowadzając miejsce, datę i nazwisko reprezentanta organizacji, który podpisze dokumenty.
  4.  Wygeneruj certyfikat Youthpass.

Uwaga: Certyfikat Youthpass może zostać wygenerowany w jednym lub kilku dostępnych językach.

Sprawdź jakie to proste! Użyj strony demo i wygeneruj przykładowy certyfikat Youthpass bez konieczności zakładania konta.

Korzyści wynikające z użycia certyfikatu Youthpass

Polecamy artykuł pt. „Kompetencje wolontariusza to także kompetencje dobrego pracownika” napisany przez wolontariuszki EKS o korzyściach wynikających z korzystania z Youthpassa. 

Chcesz wiedzieć więdzej o procesie uczenia? Koniecznie obejrzyj poniższe filmiki:

  „Edukacja pozaformalna w pigułce” – czym jest pozaformalne uczenie się? Czym różni się od uczenia się formalnego? Jakie są jego główne zasady? Oto odpowiedzi na te pytania w skrócie.

   „Wartość edukacyjna europejskich projektów młodzieżowych” – czego możesz się nauczyć podczas wolontariatu zagranicznego lub wymiany młodzieżowej?

  „6 wskazówek, jak najlepiej uczyć się online” – oto kilka podpowiedzi, jak w pełni wykorzystać możliwości nauki online. Życzymy wspaniałej podróży edukacyjnej!

  „Facylitator uczenia się” – kim jest i jaka jest jego rola? Może być to trener, mentor, szkoleniowiec... Po prostu osoba, która wspiera młodych ludzi podczas ich pozaformalnego uczenia się.

   „Ramy dotyczące wspierania nauki” – jakie są główne czynniki wpływające na relacje facylitatora i młodej osoby, którą wspiera w uczeniu się?

  „Jak wspierać refleksję nad uczeniem się” – jednym z najpotężniejszych czynników wpływających na relację facylitatora i osoby uczącej się jest rozmowa. Jak się przygotować do takiego dialogu?

   „Umiejętność uczenia się” – w naszym szybko zmieniającym się świecie kluczowe są kompetencje uczenia się, oduczania i uczenia się na nowo. Musimy nauczyć się, jak się uczyć – jak to zrobić?

   „Wsparcie rówieśników i uczenie się w projektach solidarności” – młodzi ludzie mogą mieć mentora podczas projektu, ale mogą też uczyć się od siebie nawzajem. Pomaga przy tym Youthpass.

   „Wskazówki, jak się samemu ocenić i to opisać” – rady dla młodych uczestników projektów, jak samemu się ocenić i opisać zdobytą wiedzę oraz nowe umiejętności.

  „Opisanie efektów uczenia się jako kompetencji kluczowych” – jak wyrazić, czego się nauczyłam(-em) podczas projektu? Oto kilka pomocnych wskazówek, jak opisać w Youthpassie zdobyte umiejętności jako kompetencje kluczowe.