Certyfikat dla uczestników projektów EKS

YOUTHPASS

Youthpass to narzędzie służące do dokumentowania i uznawania efektów uczenia się, a także kompetencji zdobytych w trakcie projektu. Umożliwia on zarówno młodym ludziom, jak i pracownikom młodzieżowym dokonanie refleksji i oceny własnego rozwoju podczas trwania działań projektowych.

Każda osoba, która brała udział w projektach dofinansowanych w ramach programów: Erasmus+ Młodzież i Europejski Korpus Solidarności, ma prawo otrzymać certyfikat Youthpass.

Youthpass jest częścią strategii Komisji Europejskiej, która ma na celu wsparcie społecznego uznania i rozpoznawalności rezultatów pozaformalnego uczenia się młodych ludzi. Certyfikat jest też potwierdzeniem udziału w projekcie i dokumentacją osiągnięć zdobytych w trakcie jego realizacji.

Dowiedz się, czym jest Youthpass – „Let´s talk about Youthpass”

Za wdrożenie, wygenerowanie i wystawienie certyfikatów Youthpass odpowiedzialna jest organizacja realizująca projekt.

Jak wygenerować certyfikat Youthpass? Krok po kroku

Zobacz, jak wygenerować certyfikat  „How to use the Youthpass for self-assessment of competences”

Zarejestruj się na stronie www.youthpass.eu, wprowadzając dane organizacji realizującej projekt.

  1. Wprowadź dane i uzupełnij opis projektu, uwzględniając jego kluczowe aspekty: cele, działania i ich rezultaty. Możesz również opisać krótko swoją organizację lub – w przypadku Projektów Solidarności – grupę inicjatywną projektu.
  2.  Wprowadź informacje o uczestnikach projektu. Możesz zaprosić ich do edytowania swoich certyfikatów. Uzupełnijcie pola dotyczące wykonywanych zadań i zdobytych kompetencji.
  3.  Zatwierdź certyfikaty wprowadzając miejsce, datę i nazwisko reprezentanta organizacji, który podpisze dokumenty.
  4.  Wygeneruj certyfikat Youthpass.

Uwaga: Certyfikat Youthpass może zostać wygenerowany w jednym lub kilku dostępnych językach.

Sprawdź jakie to proste! Użyj strony demo i wygeneruj przykładowy certyfikat Youthpass bez konieczności zakładania konta.